Jongeren_Megamixvoorstelling_fallbackbanner.jpg

Klantcontactcentrum

Froukjen van der Wal, hoofd
froukjenvanderwal@scholenindekunst
033 467 34 72 

Eli Letwory, receptionist
info@scholenindekunst.nl
033 467 34 73 

Sandra Holtslag, medewerker cursistenadminitratie
cursistenadministratie@scholenindekunst.nl
033 467 34 75

Na'omi Pariama, medewerker frontoffice en cursistenadministratie
naomipariama@scholenindekunst.nl
033 479 80 19