Log in

Frits Kroese

‘Zo’n moment waarop alles bij elkaar komt’

Achtergrond

Achtergrond 
• Frits Kroese studeerde piano aan het Utrechts Conservatorium, bij Polo de Haas en Ria Groot.
• Sinds 1987 geeft hij les bij Scholen in de Kunst.
• Frits is medeorganisator van de School voor Talent en begeleidt als pianist veel leerlingen uit deze groep.
• Hij speelt veel zelf en haalt daar inspiratie uit voor het lesgeven. Zo regelt hij graag uitdagingen voor zichzelf om voor een bepaalde tijd heel hard te moeten studeren.  

Als docent 
‘Wie heb ik voor me? Die vraag is mijn uitgangspunt bij het lesgeven. Het gaat mij om de persoon. En meteen volgt mijn belangstelling in de mens en zijn muziek. Die verbintenis wil ik optimaal maken. Ik wil dat mijn leerlingen zich leren uitdrukken in muziek. Met muziek zeg je het onzegbare, en dat wil je horen.’  

De les
‘Door samen te spelen en voor te spelen, kan een leerling gedrag en muzikaliteit kopiëren. Ik probeer zo min mogelijk te praten, want de essentie van muziek laat zich niet vangen in wat ik zeg. Ik geef veel ruimte, maar kan ook duwen-sjorren-trekken. Het is niet alleen aan de leerling te bepalen wat hij wil leren, dan zou mijn toegevoegde waarde gering zijn. Het is aan mij te zien wat er nog meer in zit, wat zou kunnen en iemand zo ver te krijgen dat hij zich daarvoor inspant. Als ik denk dat een leerling meer kan, vraag ik meer. Maar op alle niveaus geldt: wat is de rek die iemand aan kan? En natuurlijk voel ik me verantwoordelijk voor het plezier dat een leerling heeft in de les, dat is de kurk waar alles op drijft. Er is altijd wel wat te lachen of te kletsen. Het hoeft niet elke week alleen maar leuk te zijn, maar grosso modo moet iemand er blij van worden.’   

Spelen en studeren
‘Weinig kinderen oefenen uit zichzelf. Niet omdat zij het niet leuk vinden! Kinderen zijn veel te lekker bezig met andere dingen. Ouders moeten in de gaten houden dat hun kind voldoende achter de piano zit. Ik wil een leerling het verschil leren tussen spelen en studeren. Spelen is lekker onbekommerd alles van a-z doorwerken en studeren is het nadenken over het stuk en over wat je aan het doen bent. Hoe zorg ik dat het over een half uur beter is? Dat is het moeilijkste en dat probeer ik mee te geven in de les. Welke noten staan er precies, welke stukjes moet je herhalen? Ik leer ze te onderscheiden wat eenvoudig is en dan te kijken wat er overblijft. Een complex liedje kun je zo overzichtelijk maken. Dat is voor mij ook een continu leerproces, een stuk zo te vertalen, te ontleden dat de ander er mee verder kan. Een typische eigenschap van piano leren spelen is dat je een complexer notenbeeld moet verwerken dan bij een melodie-instrument. Kinderen die houden van die complexiteit kunnen dus echt hun intellectuele vaardigheden kwijt.’  

Repertoire
‘Leerlingen hebben een belangrijke stem in welke stukken ze spelen. Als ze namelijk iets graag willen, gaan er deuren open die anders gesloten blijven. Op de middelbare school probeer ik altijd stukken te geven waar je mee voor de dag kunt komen’. 

Geluksmomentjes…
‘Als iemand één is met de muziek. Zo’n moment waarop alles bij elkaar komt. De concentratie is optimaal, er zit niks in de weg. De muziek op dat moment op z’n mooist. Daar wil ik de ander brengen.’