Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Governance Code Cultuur

De cultuursector kenmerkt zich door grote diversiteit, maar voor de gehele sector geldt hetzelfde: het werken met gemengde financiering, belangenverstrengeling, risicobeheer, toezicht en verantwoording is zwaarder gaan tellen. Organisaties die zich hiervan bewust zijn hanteren de Governance Code Cultuur. Governance Code Cultuur is een instrument voor goed bestuur en toezicht in de cultuursector. Scholen in de Kunst onderschrijft deze Governance Code Cultuur.