Workshops 't Atrium (c) Henry Krul.JPG

Cultuuronderwijs voor jongeren

voortgezet onderwijs 

In de afgelopen jaren hebben we mooie cultuureducatieprogramma’s voor leerlingen uit het voortgezet onderwijs vormgegeven. We doen dat steeds vaker in de rol van regisseur, adviseur en bemiddelaar en werken daarbij samen met vele culturele organisaties in de stad. Het is onze ambitie om zoveel mogelijk Amersfoortse jongeren structureel in aanraking te brengen met kunst en cultuur en onze kennis te delen met professionals die werken met jongeren. We doen dat zowel in de onderschoolse, als in de naschoolse tijd. Om deze ambitie te verwezenlijken én om cultuureducatie in de stad beter te organiseren en verder te versterken, gaan we in dit nieuwe schooljaar verder onder een nieuwe naam. Hierbij hoort ook een heldere profilering met een eigen logo, huisstijl en website. Later in het jaar vertellen we hier meer over

Blader door de VO brochure 2020 2021
Sta je open voor een samenwerking of wil je een losse voorstelling boeken, neem dan contact op met een van onze adviseurs. Onder aan deze pagina vind je de contactgegevens.

Onze rol

We delen graag onze expertise op gebied van cultuuronderwijs met je. Dit doen we bijvoorbeeld via de jaarlijkse Conferentie Cultuuronderwijs waarin actuele ontwikkelingen op gebied van cultuureducatie centraal staan. Maar ook bieden we scholing en netwerkbijeenkomsten voor (kunstvak)docenten, waarin je in de gelegenheid bent om je vakgenoten te ontmoeten en waardevolle ervaringen met hen te delen. Daarnaast brengen we scholen en culturele instellingen met elkaar in contact en zijn we aanjager van innovatieve samenwerkingsprojecten tussen onderwijs en culturele instellingen.

Cultureel jaarplan

Voorafgaand aan een nieuw schooljaar helpen we scholen een cultureel jaarplan samen te stellen voor het komende schooljaar, inclusief activiteitenplan met bijhorende begroting. Uitgangspunt van dit plan is een doorlopende leerlijn kunst en cultuur met een samenhang tussen de kunstvakken onderling en andere leerdomeinen. In het plan zijn de wensen en behoeften van zowel school als leerlingen leidend. Uiteraard kunnen incidentele activiteiten door het jaar heen nog steeds aangevraagd worden, maar structurele jaarplannen kunnen beter geborgd worden in het schoolcurriculum. De financiële afspraken leggen we vast in een offerte. De uitvoering van de activiteiten vindt plaats in seizoen 2020-2021.

Aanvragen van incidentele projecten

Ben je geïnspireerd geraakt door de mogelijkheden in deze brochure of heb je zelf een goed idee voor een kunstproject? Graag ontvangen we uiterlijk zes weken van te voren jullie aanvraag of wensen voor het project. 

Neem contact op met één van onze adviseurs voor een afspraak: