NEOS Website Elizaveta Dushechkina Meisje Vergrootglas Unsplash

Verlenging Cultuureducatie met Kwaliteit

Hoera! We zijn verheugd dat de regeling Cultuureducatie met Kwaliteit van het Fonds voor Cultuurparticipatie met vier jaar verlengd wordt. Het Fonds investeert sinds 2013 met het programma Cultuureducatie met Kwaliteit (CMK) in goed cultuuronderwijs. De nieuwe subsidieregeling wordt uitgevoerd van 2021 tot en met 2024 en bouwt voort op de twee eerdere vierjarige periodes, 2013-2016 en 2017-2020.

Terwijl er de afgelopen jaren vooral aandacht was voor kwaliteitsverbetering van cultuureducatie in het po, zijn er in deze nieuwe regeling nu ook mogelijkheden voor het vo en mbo. Daarnaast is er aandacht voor de aansluiting tussen binnen- en buitenschools aanbod.

Momenteel maken zo’n 55 basisscholen uit Amersfoort en Leusden gebruik van deze subsidieregeling. Dankzij de regeling zijn scholen in staat om op hun eigen ambitieniveau cultuuronderwijs vorm te geven via maatwerkprogramma’s. De afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving van Scholen in de Kunst helpt scholen bij het samenstellen van culturele jaarprogramma’s en bij de organisatie en implementatie hiervan. Adviseurs van de afdeling helpen je bij het maken van een goede match tussen de vraag van jouw school en het culturele aanbod in de omgeving. En als je als school deelneemt aan het programma Cultuureducatie met Kwaliteit ontvang je per leerling een leuk subsidiebedrag. Mooi meegenomen dus!

Geïnteresseerd om deel te nemen? Neem contact op met één van onze adviseurs. Voor meer informatie over de landelijke regeling kijk je hier.