NEOS Website Elizaveta Dushechkina Meisje Vergrootglas Unsplash

Resultaten regeling impuls muziekonderwijs

Kunst Centraal heeft in opdracht van de provincie Utrecht samen met Stichting Méér Muziek in de Klas een enquête opgesteld voor scholen uit de provincie die hebben meegedaan aan de Regeling Impuls muziekonderwijs. Het doel van de enquête is om te meten wat de impact van de regeling is geweest en om te peilen wat de behoefte van scholen is op het gebied van cultuureducatie.

Uit de enquête blijkt dat de overgrote meerderheid van de respondenten tevreden is over wat de regeling Impuls Muziekonderwijs teweeg heeft gebracht. Men noemt de enthousiaste leerlingen die nu structureel gevarieerde muzieklessen krijgen via een doorgaande lijn. En de mooie samenwerkingen die tot stand zijn gekomen met muziekverenigingen en muziekscholen, waarbij de kwaliteit van de individuele docent bepalend is voor het succes. Als nadeel wordt genoemd dat het borgen van deze samenwerkingen zonder extra financiële middelen niet mogelijk is. Tevens kunnen de lessen van de gastdocenten door het uitvallen van de extra middelen uit de Regeling Impuls Muziekonderwijs niet meer plaatsvinden.

Meer dan muziek

Veel scholen willen graag alle kunstdisciplines aanbieden, maar komen dan soms in de knel met het volle rooster. Er zijn hiervoor een aantal creatieve oplossingen bedacht, zoals het aanbieden van onder andere ateliers, carrousels en expressierondes, waarin ze de verschillende kunstdisciplines een plek krijgen. Daarnaast geven aanvullende financieringsregelingen - zoals Cultuureducatie met Kwaliteit, werkdrukverlagingsgelden en Combinatiefuncties cultuur - mogelijkheden om verschillende kunstdisciplines meer structureel aan te bieden.

Meer dan de helft van de respondenten zou een vakleerkracht muziek willen blijven inzetten. Ook voelen veel respondenten voor een combinatiemodel: een vakleerkracht komt bijvoorbeeld eens in de drie weken terwijl de eigen groepsleerkracht de rest van de tijd muziekles geeft.

Scholen in de Kunst kan meedenken met scholen om hun plannen voor muziek en andere kunstvakken vorm te geven en te realiseren. Wil je dat voor jouw school? Neem dan contact op met een van onze medewerkers.