Vuurvogel audiovisueel grp 6 (c) Henry Krul.JPG

Kunstkeien: maak kennis met kunst en cultuur

Klik hier om in te schrijven voor Kunstkeien
Met plezier presenteren we u het Kunstkeienprogramma voor het schooljaar 2020-2021. Het programma biedt weer een waaier aan inspirerende culturele activiteiten. Kunstkeien is een gesubsidieerd cultuureducatieprogramma voor elke basisschool in Amersfoort. Via een breed aanbod van culturele activiteiten is het mogelijk een programma samen te stellen dat aansluit op de wensen van de school.

Kennismaken
Kennismaken met cultuur blijft centraal staan in het Kunstkeien Keuzemenu. Kenmerkend voor het programma is de ontmoeting van de leerling met de eigen culturele omgeving door bezoek aan theater en partnerschappen met Amersfoortse culturele instellingen in de wijk en in de stad.

Het programma bestaat uit drie onderdelen:
  - één product per leerling per jaar uit het keuzemenu;
  - één theaterbezoek per leerling per jaar;
  - een kijkje in de keuken van een culturele instelling (keuze voor één bouw per school).

Inschrijven 
Deelname aan Kunstkeien kost de school € 10,- per leerling. Dit kunt u bekostigen uit de € 15,78 voor cultuureducatie die u als school via het rijk in de Prestatiebox ontvangt. Inschrijven voor Kunstkeien 2020-2021 is mogelijk tot en met 22 april 2020 en kan via onderstaande link. De aanvragen worden op volgorde van binnenkomst behandeld. We zien uw inschrijving graag tegemoet!

De Kunstkeienbrochure wordt verspreid op alle basisscholen in Amersfoort. Heeft u hem niet ontvangen en wilt u dat wel? Neem dan contact met ons op. Hieronder kan je de brochure ook online doorbladeren of als PDF downloaden. 

Klik hier om in te schrijven voor Kunstkeien