Vuurvogel audiovisueel grp 6 (c) Henry Krul.JPG

Kunstkeien: maak kennis met kunst en cultuur

Inschrijven voor Kunstkeien kan hier.

Met plezier presenteren we u het Kunstkeienprogramma voor het schooljaar 2019-2020. Het programma biedt weer een waaier aan inspirerende culturele activiteiten. Kunstkeien is een gesubsidieerd cultuureducatieprogramma voor elke basisschool in Amersfoort. Via een breed aanbod van culturele activiteiten is het mogelijk een programma samen te stellen dat aansluit op de wensen van de school.


Kennismaken
Kennismaken met cultuur blijft centraal staan in het Kunstkeien Keuzemenu. Kenmerkend voor het programma is de ontmoeting van de leerling met de eigen culturele omgeving door bezoek aan theater en partnerschappen met Amersfoortse culturele instellingen in de wijk en in de stad.

Het programma bestaat uit drie onderdelen
  - Één product per leerling per jaar uit het keuzemenu
  - Één theaterbezoek per leerling per jaar
  - Partnerschap met een culturele instelling (keuze voor één bouw per school) 

Inschrijven 
De Kunstkeienbrochure wordt verspreid op alle basisscholen in Amersfoort. Inschrijven is mogelijk tot en met 22 april 2019.

Inschrijven voor Kunstkeien kan hier.