Kodaly foto.jpg
Kodaly Cursus

Kodaly cursus

‘It is the richness of musical experiences and of their memories that make a good musician’ - Zoltán Kodály

In het cursusjaar 2019-2020 wordt de cursus Muziek in het Instrumentale Onderwijs aangeboden door Scholen in de Kunst Amersfoort in samenwerking met het Koninklijk Conservatorium.
Muziek in het Instrumentale Onderwijs is een praktische en theoretische cursus over algemeen vormend muziekonderwijs en instrumentaal / vocaal onderwijs gebaseerd op de uitgangspunten van Kodály: leren spelen, zingen, lezen, schrijven en begrijpen van muziek voor alle kinderen.

Cursisten leren over de mogelijkheden van de praktische toepassing van de Kodály-werkwijze in het instrumentale, vocale en groepsonderwijs. Intervisie met collega’s en reflectie op de eigen lespraktijk zijn eveneens onderdeel van deze cursus.
Deze cursus is bedoeld voor muziekschooldocenten, muziekdocenten met een privé-lespraktijk en leerkrachten uit het reguliere onderwijs.

Bij voldoende aanmeldingen zal er een beginnersgroep en een gevorderde groep gevormd worden. De cursus vindt plaats op 10 dinsdagen in het Eemhuis in Amersfoort.


Lesdata: 24 september, 15 oktober, 19 november, 17 december 2019, 14 januari, 11 februari, 10 maart, 7 april, 12 mei, 16 juni 2020
Lestijd: 10.00 – 12.30
Locatie: Eemhuis, Eemplein 75, Amersfoort
Kosten: € 495,00 incl. btw


Aanmelden vóór 30 augustus 2019 via hr@scholenindekunst.nl. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Klaske de Haan via klaskedehaan@scholenindekunst.nl