Vuurvogel audiovisueel grp 6 (c) Henry Krul.JPG

Drie ambitieniveaus

Het programma Cultuureducatie Met Kwaliteit (CMK) kent drie ambitieniveaus.