Vuurvogel audiovisueel grp 6 (c) Henry Krul.JPG

Primair Onderwijs

Het besef dat kunstonderwijs noodzakelijk is voor de ontwikkeling van leerlingen neemt toe. De kunstvakken doen een ander beroep op de hersenen dan rekenen en aardrijkskunde bijvoorbeeld. Het is goed om leerlingen te laten ontdekken, onderzoeken en laten ervaren hoe je tot succes kunt komen met je eigen ideeën en vondsten. Kunstvakken stimuleren de creativiteit van de leerling en laten de leerling bewust kijken en reflecteren.

'Kunst stimuleert tot ontwikkeling. Het is een slijpsteen voor onze hersenschors. Zoiets als kijken is bijvoorbeeld complexer dan we denken. Een kat die zijn hele leven in een hok met strepen is opgesloten, kan alleen strepen zien. Zien is iets wat we leren. Kunst leert ons beter zien, door ons steeds op een andere manier te laten kijken naar de werkelijkheid. Hetzelfde geldt voor luisteren', aldus Mark Mieras, wetenschapsjournalist en gespecialiseerd in hersenonderzoek.

De afdeling Primair Onderwijs van Scholen in de Kunst levert maatwerkgerichte cultuureducatieve activiteiten en (gesubsidieerde) programma’s, die aansluiten op het onderwijscurriculum, onderwijsconcept en schoolprofiel. De vraag van de school is hierin leidend.