Foto bij Opera Xpress.jpg (1)

Partners en netwerken

Om de kwaliteit in het cultuuronderwijs te bevorderen, werken wij samen met uiteenlopende partners en zijn we actief in diverse lokale, regionale en landelijke netwerken.

Culturele instellingen in Amersfoort en omgeving zijn nauw betrokken bij het vormgeven van het cultuuronderwijs in het primair- en voortgezet onderwijs. Zij bieden leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met hun lokale culturele omgeving via theater- en museumbezoek.

Scholen in de Kunst vormt de schakel tussen de culturele instellingen en het onderwijs. Maar ook brengen wij het onderwijs graag in contact met het cultureel erfgoed en de vele kunstenaars die Amersfoort en omgeving rijk is. Vanuit de vraag van de school en in onze rol van makelaar maken we een juiste match tussen school en culturele instelling.