Spel In De Klas Henry Krul (1)
Spel in de klas

SPEL IN DE KLAS

THEATERSPEL IN EN VOOR DE KLAS

Direct inschrijven

In deze cursus ligt de nadruk op beweging in theaterspel. De bijeenkomsten bevatten veel oefeningen waarvoor je enkel je lichaam nodig hebt.

Voor de ontwikkeling van kinderen is op diver­se manieren bewegen van groot belang. Via denk- en improvisatiespellen, ritme-kringdan­sen en vrije opdrachtspelen, geeft deze cursus houvast aan leerkrachten die willen leren hun kinderen beter te begeleiden in het bewegen. Tegelijkertijd bevorderen de theateroefeningen de bewustwording van je eigen houding en gedrag. Dit helpt je flexibel, ontspannen en vol vertrouwen voor een groep te staan.

Over DE DOCENT

Daan Beckers is hoofddocent en coördinator van het vak Drama aan de lerarenopleiding van de Hoge­school van Amsterdam. Hij werkt voor verschillende theatergroepen als regisseur en docent. Daarnaast geeft hij les aan kinderen, jongeren en volwassenen, zowel binnen-als buitenschools.

Praktische INFORMATIE

data maandag 3 februari, 17 februari en 2 maart 2020
tijd 16.00-18.00 uur
locatie lokaal 4.06, 4e verdieping, Eemhuis
prijs € 95,-
doelgroep leerkrachten groep 1-8

Direct inschrijven