Nascholingsaanbod Design Thinking
Design Thinking

DESIGN THINKING       

STAP VOOR STAP CREATIEF

Inschrijven voor deze cursus is helaas niet meer mogelijk. We noteren graag je naam en email zodat we bij een volgende cursus je tijdig hierover kunnen informeren. Heb je nog vragen dan kun je contact opnemen met Nita Halman via nitahalman@scholenindekunst.nl of 033 – 479 80 20.

Design Thinking helpt leerlingen om samen op creatieve wijze tot oplossingen te komen voor (complexe) vraagstukken. Leerlingen verdiepen zich bijvoorbeeld in onder­zoeksvragen als ‘Hoe kunnen we als school energie besparen?’, ‘Hoe kunnen we meer spelen en toch net zo veel leren?’, of Hoe kunnen we zowel sporten als spelen, als moestuinieren op ons schoolplein?’.

In de cursus ga je eerst concreet aan de slag met de basisprincipes van DT. Hierbij ervaar je wat empathie en het loslaten van je eigen oor­delen/ideeën betekent. Je leert technieken die je helpen om tot meerdere ideeën te komen (divergeren). Vervolgens gaan we convergeren als basis voor het prototype. In de tweede bij­eenkomst bouw je een prototype, en verbeter je deze op basis van feedback. Je ervaart wat een iteratief proces is. In de derde bijeenkomst gebruik je de principes van DT om de mogelijk­heden voor de toepassing in het onderwijs te verkennen.

Je krijgt geen kant en klare voorbeelden, maar gebruikt je eigen creatieve kracht om op verrassende ideeën te komen waarmee je uiteindelijk concreet aan de slag kunt gaan in je eigen klas.

DE DOCENT 

Gonnie Kleine zet haar passie en expertise in op het gebied van creativiteit en het werken met mensen. Via haar bedrijf De zee van mogelijkheden ondersteunt zij onderwijsinstellingen en organisaties bij het implementeren van creativiteit. Ze geeft workshops en trainingen aan verschillende doelgroepen, waaronder leraren uit het primair en voortgezet onderwijs.

Praktische informatie

data woensdag 15 januari, 29 januari en 12 februari 2020
tijd 16.00-18.00 uur
locatie lokaal 4.11, 4e verdieping, Eemhuis
prijs € 145,-
doelgroep leerkrachten groep 1-8