Tanja Kerkvliet Foto Banner

‘Kunst staat steeds minder op een voetstuk’

Interview met Tanja Kerkvliet, hoofd kunst in onderwijs en samenleving

Het nieuwe schooljaar is gestart en de docenten en medewerkers van de afdeling onderwijs van Scholen in de Kunst staan weer te trappelen om aan de slag te gaan met kunst en cultuur in de klas. Tanja Kerkvliet, hoofd kunst in onderwijs en samenleving, vertelt over de plannen van haar afdeling voor de komende tijd.


Creatief lab voor jongeren

‘Dit schooljaar creëren we productieplekken waar jongeren elkaar na schooltijd in een ongedwongen sfeer ontmoeten en samen bezig zijn met kunst en sport. Plekken die jongeren uitdagen om creatief bezig te zijn in een vakgebied waar zij zich in willen ontwikkelen. Ik zie een creatief lab voor me waar van alles mogelijk is: urban dance en sports, DJ-ing, ICT, vloggen, vechtkunst, noem maar op! We werken hierin samen met welzijnsorganisatie Indebuurt033 en sportorganisatie SRO. Uiteraard begeleiden professionals, zoals de kunstcoach, de jongeren, maar leren van leeftijdsgenoten is ook een belangrijk uitgangspunt.’


Verbindingen leggen

‘We focussen ons dit schooljaar op het maken van verbindingen binnen het kunstonderwijs. De afgelopen jaren hebben we veel kennis en ervaring opgedaan in het primair onderwijs. Het is interessant om te onderzoeken hoe we daarop voort kunnen bouwen. Wat is hiervan bruikbaar in het voortgezet onderwijs, maar ook: hoe kunnen we een bijdrage leveren aan het kunstcurriculum in het mbo? Daarnaast verdient de verbinding van onderschoolse naar naschoolse activiteiten onze aandacht. Op welke manier kunnen we basisschoolleerlingen die onderschools met kunst in aanraking zijn gebracht enthousiasmeren voor buitenschools aanbod in de wijk, bij een amateurkunstvereniging, of bij een dans-, muziek- of theaterschool. Daar gaan we een programma voor opzetten.


Creatieve mindset

‘Voor dit seizoen is er weer een mooi nascholingsaanbod voor leerkrachten in het basisonderwijs. Hiermee geven we leerkrachten tools voor hun eigen lespraktijk. Maar ook kennisdeling met kunstprofessionals vind ik erg belangrijk. Op dinsdag 12 november is onze jaarlijkse Conferentie Cultuuronderwijs, deze keer met het thema ‘mindset’. De conferentie gaat onder andere over de manier waarop kinderen en volwassenen denken over zichzelf, en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Over vragen als: kunnen we de creatieve mindset beïnvloeden? En: hoe halen kinderen het beste uit zich zelf? Ik kijk daar erg naar uit.’


Meer in de wijk

‘Onze medewerkers ondersteunen de scholen in de rol van expert, adviseur en bemiddelaar, maar daarnaast zijn we steeds vaker aanwezig in de wijk. Hierbij werken we samen met St. ABC, de brede scholen combinaties, maar ook met partners uit het zorg- en welzijnsveld. Ik ben blij met deze ontwikkeling, want het geeft aan dat kunst steeds meer een onderdeel is van het opgroeien van kinderen en jongeren, en steeds minder op een voetstuk staat. Dat steeds meer jeugd toegang krijgt tot kunst en cultuur en dit in de eigen leefomgeving mag beleven, juich ik enorm toe.’