Tekenclub (c) Henry Krul (16).JPG
“Faal, leer en heb vooral plezier. Wie en waar je ook bent.”

Bundelen hoogwaardige kennis cultuureducatie voor impact op de stad

Al veel jaren is de Gemeente Amersfoort hoofdsubsidient van Scholen in de Kunst. Ieteke Bos, Beleidsadviseur Cultuur Gemeente Amersfoort is blij met deze vruchtbare samenwerking: “Scholen in de Kunst helpt ons om zoveel te bereiken op cultuur educatief gebied. Zij is onze grote uitvoerder op gebied van cultuuronderwijs. Als ik zie hoe goed de afdeling onderwijs van Scholen in de Kunst gewaardeerd wordt door scholen, dan doen ze iets heel erg goed.”

Het breed ontsluiten van kunst en cultuur in de samenleving is een belangrijke taak van de gemeente. Ieteke: “De Cultuurvisie 2030 die in 2017 is opgesteld, is opgesteld met diverse partijen in de stad. Ook in de uitvoering trekken we samen op, ook met Scholen in de Kunst. Hun visie zie je in de nota terug. Het werk dat zij doen voor Amersfoort is heel belangrijk. Op een hele mooie manier weten ze niet alleen kunst en cultuur laagdrempelig te maken, maar ook de scholen te helpen dit op het programma te zetten op een manier die bij hen past.” Beide partners hebben dan ook niet alleen baat bij kennisuitwisseling, maar versterken elkaar ook om kunst en cultuur in de stad Amersfoort op een kwalitatief hoger plan te brengen.

 

Waarom is het zo belangrijk om cultuureducatie op de agenda te zetten?

“Leren over en van kunst en cultuur gaat verder dan tekenen of schilderen. Ik geloof dat het ook een prachtig middel kan zijn om moeilijke thema’s te bespreken en moeilijke gesprekken te voeren. Zeker als je bepaalde patronen wilt doorbreken. Kunst en cultuur boort een andere taal aan. Je leert manieren vinden om dingen bespreekbaar te maken die je anders niet kunt aanraken.”

 

Hoe kan Scholen in de Kunst daarbij helpen?

“Scholen in de Kunst bezit veel waardevolle kennis om kunst en cultuur ergens los te maken. Die kennis hebben wij niet in huis. Ik vind het altijd een prettige samenwerkingspartner. De mensen zijn bevlogen en zien veel kansen. Ik hoor bijna niet dat iets niet kan of iets niet lukt. Dat vind ik heel prettig. Ik heb het idee dat ze vernieuwend zijn. Ze brengen dingen in beweging en hebben altijd wel een idee of een oplossing waarmee ze iets een invulling kunnen geven. Zo helpen ze een school op weg om het zelf te gaan doen. Dat vind ik heel mooi.”

 

Waarom vind je dat mooi?

“Als je ruimte geeft aan kunst en cultuur ontstaat er ook ruimte om kritisch te durven denken. Je leert bijvoorbeeld dat falen mag en dat dat niet erg is. Ook helpen creatieve processen om te komen tot iets of te reflecteren op wat je doet. Dat zijn vaardigheden die je bij cognitieve vakken minder leert. Daarnaast is het leven al vaak zo gereguleerd. Kunst en cultuur kan als een van de weinige dingen iets ontregelen en daar kun je enorm veel van leren.” Een van de redenen waarom de gemeente ook ambities heeft kunst en cultuur ook voorbij school te brengen, namelijk in de wijk via bijvoorbeeld buitenschools aanbod. Maar ook uitbreiding van ondersteuning voor het voortgezet onderwijs en eventueel middelbaar beroepsonderwijs. Hierdoor wordt het bereik niet alleen veel groter, maar heeft het positieve effect van kunst en cultuur nog meer impact.

 

Wat zou je de kinderen ondertussen in Amersfoort mee willen geven?

“Faal, leer en heb plezier. Wie en waar je ook bent.”