Daan voorburg.JPG (1)
“Het belangrijkste vind ik plezier in muziek.”

Vijf vragen aan muziekdocent Daan Voorburg

Samen met zijn blaasinstrumenten en leerlingen vult hij regelmatig de lokalen van De
Bieshaar in Hoogland. Docent Daan Voorburg geeft niet alleen instrumentale lessen, maar is
ook student PABO en speelt zelf euphonium bij muziekvereniging Sint Caecilia. Met zo’n
meertonige achtergrond brengt hij niet alleen veel kennis, maar ook verschillende
muziekinstrumenten mee naar de les . We stelden hem vijf vragen over lesgeven in het
basisonderwijs.

Wat voor lessen geef je?
“Ik geef muzieklessen met de focus op slagwerk. Ook zorg ik dat de kinderen minstens 1 keer
per periode kennismaken met blaasinstrumenten.”

Als je met de voorbereidingen bezig bent, waar word je vrolijk van en zijn er dingen die je
ook spannend vindt?
“Als ik een les aan het voorbereiden ben, probeer ik iets te ontwerpen wat waarschijnlijk nog
nieuw is voor de kinderen. Ik probeer me in de jongere te verplaatsen en iets te bedenken
wat dat jochie vroeger (ikzelf) leuk had gevonden om te doen. Als ik dan iets leuks verzonnen
heb, word ik daar al snel enthousiast van. Met dat enthousiasme probeer ik mijn lessen te
geven.”

Met welke verwachtingen ga je naar een les?
“Ik verwacht van iedere les dat ik kinderen kennis leer maken met verschillende
muziekinstrumenten, en dat ze ontdekken hoe leuk het is om muziek te maken. Voor iedere
les heb je verder natuurlijk een doel; iets wat de kinderen aan het einde van de les moeten
kunnen. Het belangrijkste vind ik wel het plezier in het maken van muziek.”

Wat vind je belangrijk om aan de leerlingen mee te geven?
“Dat het ontzettend leuk is om muziek te maken. Muziek kun je maken als je vrolijk bent,
maar het helpt je ook kalmeren bij een boze bui. Ook als je verdrietig bent, kan muziek je
helpen je weer op te beuren.

Ik hoop de kinderen met mijn lessen kennis te laten maken met verschillende instrumenten
en ze zo enthousiast te maken om zelf een instrument op te pakken.”


Word je weleens door de leerlingen verrast?
“Kinderen verrassen je altijd in de les. Ze komen met leuke opmerkingen of ontdekken hoe
ze een instrument op verschillende manieren kunnen bespelen. Kinderen zijn ontdekkend
ingesteld, en hun bevindingen zijn altijd leuk om te horen.”