Spel In De Klas Henry Krul (1)

7. Growth mindset in kunstonderwijs (po)


OVER DE WORKSHOP

Tijdens kunstlessen kan iets nieuws proberen spannend zijn. Voor de leerlingen, maar ook voor de leerkracht. Kunst is bij uitstek de speelruimte waar je telkens weer het experiment aangaat. En kunst is ook de plek waar je je eigen blokkades tegenkomt; omdat het niet lukken wil, omdat je niet op ideeën komt óf iets gewoon 'mislukt'.
Hoe kan je kinderen begeleiden in deze processen? Hoe stap je over (je eigen) drempels heen als iets spannend is? Deze workshop geeft je handvatten en rekt je lef-elastiek!

OVER DE WORKSHOPLEIDER

Manja Eland is mede-initiator van Kopa (www.kopakan.nl) en beeldend kunstenaar. Bij Kopa ontwerpt ze kunsteducatie voor de creatieve leerlijn PIONIER! en geeft ze trainingen in (het begeleiden van) creatieve processen. Toen Manja de opleiding Beroepskunstenaars in de klas (BIK) ging doen kwamen verschillende passies bij elkaar. Het werken met mensen, organiseren en inspireren bleek samen te kunnen gaan met kunst en creativiteit. Creativiteit gaat voor haar niet alleen over de mooiste tekening kunnen maken, maar ook over blikwisselingen, durven experimenteren en verbindingen leggen. Verbindingen tussen vakgebieden, talenten en mensen.