Conferentiie Cultuuronderijs Banner

15.00 – 15.15 uur

Opening door wethouder Cultuur en Onderwijs, Fatma Koşer Kaya (binnenkort meer informatie)