Conferentiie Cultuuronderijs Banner

Conferentie Cultuuronderwijs

Jaarlijks vindt in het najaar de Conferentie Cultuuronderwijs plaats voor het onderwijs en culturele instellingen in Amersfoort en omgeving. Het programma is vol inspirerende sprekers, workshops en lezingen.

Actuele ontwikkelingen in cultuuronderwijs staan centraal in de conferentie en je doet kennis en ervaring op om direct in te zetten in jouw eigen onderwijspraktijk. Uiteraard is er ruimte om met collega’s in gesprek te gaan en praktijkervaringen te delen.

De conferentie is bedoeld voor docenten, leerkrachten, directies en bestuurders uit het primair en voortgezet onderwijs en het mbo zijn van harte welkom, evenals culturele instellingen, kunstenaars en kunstvakdocenten werkzaam in het onderwijs.

Conferentie Cultuuronderwijs 2019

''Wij kijken terug op een geslaagde Conferentie Cultuuronderwijs 2019 - Mindset! Wat fijn dat we deze dag mochten beleven met zo'n diverse groep enthousiaste vakmensen. En wat zijn we geïnspireerd door het verhaal van een bevlogen Beorn Nijenhuis. We hebben genoten van het enthousiasme van de workshopleiders en de muziek van Maud Wilms. En we werden goed verzorgd door de mensen van Stadscafé De Observant. Aan iedereen die er was: bedankt dat jullie er een succes van hebben gemaakt en tot volgend jaar!'' Tanja Kerkvliet 

 

Terugblik Conferentie Cultuuronderwijs 

Welke mindset heb jij? Heb jij meer een growth of een fixed mindset? Deze en andere vragen kwamen aan bod tijdens de jaarlijkse Conferentie Cultuuronderwijs in Amersfoort, georganiseerd door de afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving van Scholen in de Kunst. Dit jaar was het thema Mindset, het Engelse woord voor 'mentaliteit'. Mindset gaat onder andere over de manier waarop kinderen (en volwassenen) denken over zichzelf en in het bijzonder over hun intelligentie en kwaliteiten. Maar ook over in hoeverre je open staat voor de wereld om je heen, over focus, doorzettingsvermogen, motivatie en flow.

Cultuuronderwijsconferentie welkom

Tijdens de Conferentie Cultuuronderwijs was er gelegenheid om vakgenoten te ontmoeten én nieuwe contacten op te doen. Door diverse workshops voor professionals uit verschillende sectoren aan te bieden, bereikten we een brede doelgroep. Dit leverde een waardevolle uitwisseling en interessante discussies vanuit verschillende invalshoeken op. Liedjeszanger Maud Wilms luisterde dit jaar de avond op met haar muzikale bijdrage. Tijdens de borrel presenteerde zij haar muzikale wrap up. Tussen de workshoprondes door was er tijd om te ontspannen en genoten de deelnemers van een buffet.

Maud Wilms op Conferentie Cultuuronderwijs

Refrein van liedjeszanger Maud Wilms in kader
Ach, die eeuwige drempel, als je iets nieuws probeert
Het zijn je eigen gedachten die zorgen of je iets nieuws leert
Heb jij de moed om te falen
Heb jij het lef om na dat balen
Door te gaan, opnieuw op te staan


Je mindset beïnvloeden

Het team Onderwijs liet zich bij het samenstellen van het programma inspireren door de mindsettheorie van Carol Dweck, hoogleraar psychologie aan de Stanford-universiteit in Amerika. Haar theorie vertaalde zich onder andere in de robotjes Growie en Fixie in een onderwijspakket mindset voor het basisonderwijs. Hoewel haar theorie populair is, is ze tegelijkertijd omstreden. Latere onderzoeken toonden namelijk aan dat een op groei gerichte denkwijze niet per se leidt tot betere leerresultaten. Toch gaf de theorie van Carol Dweck het team Onderwijs stof tot nadenken: kunnen we de (creatieve) mindset wel beïnvloeden? Hoe halen kinderen het beste uit zichzelf, en hoe kan je hen als docent daarbij helpen?


Kennis delen en verbinden

Kennisdeling op gebied van cultuureducatie én het verbinden van verschillende werkterreinen en doelgroepen ziet de afdeling Kunst in Onderwijs en Samenleving van Scholen in de Kunst als een belangrijke opgave. Ze doet dit onder andere via de jaarlijkse Conferentie Cultuuronderwijs. Naast het thema Mindset, kwamen in eerdere conferenties al de thema’s Creativiteit en Diversiteit aan bod.

Conferentie Cultuuronderwijs

Inspirerende lezingen en workshops

De Conferentie Cultuuronderwijs bood inspirerende lezingen en workshops over mindset voor docenten, directies en bestuurders uit het po, vo en mbo, pedagogisch medewerkers, culturele aanbieders, kunstenaars en kunstvakdocenten werkzaam in het onderwijs. Daarnaast was er ruimte voor ontmoeting en verbinding. Dit jaar was keynote speaker Beorn Nijenhuis uitgenodigd. Beorn Nijenhuis sprak vanuit zijn achtergrond als neurowetenschapper, voormalig professioneel atleet en leraar aan het Conservatorium van Amsterdam over mindset in sport en kunst.

Beorn Nijenhuis op Conferentie Cultuuronderwijs


Growth mindset in kunstonderwijs

In de daaropvolgende deelsessies, gericht op verschillende doelgroepen, volgden de deelnemers verschillende workshops. Zo gaf Manja Eland (educatief ontwerper en medeoprichter van Kopa) de workshop ‘Growth mindset in kunstonderwijs’. Eland: “Tijdens kunstlessen kan iets nieuws proberen spannend zijn. Voor de leerlingen, maar ook voor de leerkracht. Kunst is bij uitstek de speelruimte waar je steeds opnieuw het experiment aan kan gaan, waar je niet weet wat je straks aan het einde van de les gemaakt hebt.”

Afsluiting Conferentie Cultuuronderwijs

Citaten van deelnemers:

“Het was een fantastische inspirerende conferentie. Bedankt Scholen in de Kunst!”
“De conferentie was heel waardevol! Hartelijk dank voor de organisatie!”
“Bedankt voor de waardevolle middag!”
“De conferentie was echt heel leuk en vooral heel leerzaam. Erg bijzonder om te horen hoe het brein nu precies werkt en dat sommige uitspraken zoveel invloed hebben op de gedachtegang van jongeren.”

Foto's door: Henry Krul