SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

Visual Thinking Strategies

DEZE WORKSHOP IS VOL!!

 

Kunst kijken, hoe doe je dat met leerlingen? In deze workshop leer je hoe je leerlingen stimuleert op hun eigen wijze kunstwerken te interpreteren en een inspirerend en interactief groepsgesprek te leiden. Je bekijkt en bespreekt een aantal kunstwerken volgens de methodiek van Visual Thinking Strategies. De methodiek heeft als doel kinderen vanuit hun eigen ervaring naar kunst te laten kijken, dit met elkaar te delen en te onderzoeken om zo tot betekenisgeving te komen. Visual Thinking Strategies is ontwikkeld in het Museum of Modern Art in New York in samenwerking met ontwikkelingspsychologen van Harvard University.

In de workshop krijg je een toelichting op het gebruik van de methodiek en de leeropbrengsten.

Workshopbegeleider
Marije Visser is adviseur cultuureducatie en voorheen museumdocent in o.a. het Rembrandthuis, Teylers Museum en Museum Flehite.