SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

Visievorming cultuuronderwijs

Bij het formuleren van een visie op cultuuronderwijs geef je aan wat voor jouw leerlingen belangrijk is in een cultuureducatieprogramma. Een heldere visie geeft steun en houvast bij het vormgeven van cultuurbeleid. Hoe ontwikkel je een visie op cultuureducatie? En hoe laat je deze visie vervolgens doorwerken in de invulling en uitvoering van je cultuureducatie-programma?

In deze actieve workshop buigen we ons over deze vragen. Visievorming op verschillende niveaus komt aan bod, van cultuur- en schoolbreed tot vakspecifiek. Na de workshop heb je kennis van verschillende werkvormen om tot een visie te komen en kun je met je team hiermee aan de slag!

Workshopbegeleider
Renske Hoogervorst is ICC-trainer en adviseur cultuureducatie in Noord Holland.