SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

Filmeducatie en visuele geletterdheid

Hoeveel bewegend beeld en film krijg jíj dagelijks binnen? Geïnteresseerd in de beleving ervan en de manier waarop kinderen en jongeren hiermee omgaan?
Bewegend beeld is alomtegenwoordig in onze informatiemaatschappij. Personen, organisaties, bedrijven én politiek – iedereen gebruikt in toenemende mate bewegend beeld en film om boodschappen over te brengen. Ondanks de culturele rijkdom, het sociale, historische en artistieke belang, is filmeducatie in het onderwijs achtergebleven. Tegelijkertijd is er de noodzaak om film en bewegend beeld goed te kunnen ‘lezen’, te begrijpen, en tegenwoordig ook zelf te kunnen maken. Dit is kort gezegd wat ‘visuele geletterdheid’ inhoudt.

In deze workshop leer je over achtergronden, argumenten en mogelijke aanpak voor film- en media-educatie in relatie tot “21st century skills”. We laten zien hoe film- en media-educatie handen en voeten kan krijgen aan de hand van verschillende voorbeelden, van incidentele activiteiten tot doorlopende leerlijnen. Natuurlijk kijken we naar film, maar houd ook je smartphone bij de hand!

Workshopbegeleiders
Vanuit haar rol als filmtheater, platform voor jonge makers en vanuit de ambitie film- en media-educatie toegankelijk te maken, zet De Lieve Vrouw zich vanaf 2018 samen met Scholen in de Kunst en andere partners ervoor in om hedendaagse film- en media-educatie voor het Amersfoortse onderwijs te versterken. De Lieve Vrouw werkt daarbij landelijk samen met het Nederlands Filmtheater Overleg (NFO), waaronder EYE filminstituut in Amsterdam.
Friederike Weisner, directeur De Lieve Vrouw, en Wilko Schuringa, filmprogrammeur De Lieve Vrouw.