SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

Beoordelen van kunstvakken in het VO

Beoordelen in de kunstvakken is gecompliceerd. Beoordeel je product of proces? Mag je zaken als de werkhouding ook mee beoordelen? Werkt een beoordeling niet demotiverend? In deze sessie wordt vooral gekeken naar de rubric. Dit beoordelingsinstrument heeft afgelopen tijd aan populariteit gewonnen in het onderwijs. Daarnaast is er in de bijeenkomst kort aandacht voor andere beoordelingsvormen zoals zelfreflectie en peer assesment. De sessie start met een theoretische introductie, waarna de deelnemers zelf met materiaal aan de slag gaan.

Workshopbegeleider
Lorentine van Tijn studeerde aan de HvA Nederlands en aan de HKU voor theaterdocent. In 2016 behaalde zij de master kunsteducatie aan de AHK. Zij is artistiek leider en theatermaker bij Hoosh Theater & Educatie, waar zij onder meer educatieve projecten rondom kunst voor het VO ontwikkelt. Daarnaast is zij werkzaam als dramadocent op het Kennemer Lyceum in Overveen en aan de Hogeschool van Amsterdam. Vanaf 2016 draagt zij als coördinator en docent bij aan de nascholing CKV Verdiept aan de AHK.