SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

21e-eeuwse vaardigheden

Om kinderen goed voor te bereiden op de toekomst, is het belangrijk dat zij 21ste-eeuwse vaardigheden ontwikkelen. Dat houdt in dat zij weten hoe zij betrouwbare informatie kunnen verzamelen, dat zij kunnen samenwerken, zelfstandig zijn, kritisch kunnen denken, creatief zijn en problemen weten op te lossen. Het gaat om een samenhangend geheel aan vaardigheden die elkaar wederzijds beïnvloeden. Kunstzinnige oriëntatie leent zich bij uitstek om te werken aan de 21ste- eeuwse vaardigheden.

In de workshop nemen we creativiteit als uitgangspunt, een eigenschap die van nature bij kinderen aanwezig is. Alle kinderen zijn immers nieuwsgierig, een belangrijke voorwaarde voor creativiteit. Ook zelfstandigheid, samenwerken en kritisch denken komen aan de orde. Kernvraag is: Wat vraagt het van leerkrachten en andere professionals om leerlingen te prikkelen om buiten de gebaande kaders te denken en welke bijdrage kunnen de kunstvakken daaraan leveren?

Workshopbegeleider
Karin Hoogeveen is onderzoeker en adviseur bij Sardes, een zelfstandig bureau voor de educatieve sector. Zij doet onderzoek naar cultuureducatie in het primair en voortgezet onderwijs. Ook begeleidt zij scholen die meer aandacht willen geven aan 21ste-eeuwse vaardigheden.