Cursusaanbod
SidK Cultuurcongres 2018 (c) Henry Krul (6).jpg

Terugblik Conferentie Cultuuronderwijs 2018

Op 14 november vond de Conferentie Cultuuronderwijs plaats. We waren verheugd om circa 80 deelnemers te mogen ontvangen in ICOONtheater in Vathorst. We kijken er met veel plezier op terug!

Wethouder Fatma Koşer Kaya opende de conferentie die dit jaar in het teken stond van culturele diversiteit. Schrijver en columnist Özcan Akyol vertelde over de impact van zijn cultureel diverse achtergrond. Uit zijn verhaal nemen we mee dat het een belangrijke opgave is de kunde en het talent van kinderen te herkennen.

"Aan u de taak talent dat soms heel diep
in iemands binnenste lui ligt te slapen
in dans of spel of taal te doen ontwaken
bij u op school, ’t cultuurhuis of de bieb."

Diverse workshops en sprekers

Na de keynote konden deelnemers verschillende workshops bezoeken.

In de workshop van Ad Goenee, directeur van multiculturele basisschool ’t Spectrum, werden we verrijkt met cultureel diverse verhalen van leerlingen en ouders van verschillende nationaliteiten. Ad vertelde hoe hij omgaat met zo veel verschillende culturen op zijn school. Judith Hofstee, kunstvakdocent beeldend bij OBS ’t Spectrum, legde uit hoe zij hier met beeldende kunstlessen op inspeelt en een bijdrage levert aan de brede ontwikkeling van leerlingen.

Jongeren Cultuurhuis Kanaleneiland presenteerde tijdens de conferentie haar missie: het vergroten van cultuurparticipatie onder Utrechtse jongeren met een grote afstand tot de reguliere culturele instellingen. Dit inspireerde en leidde tot verdere gespreksstof. Want zou een dergelijk initiatief ook niet in het Amersfoortse een plek moeten krijgen? En hoe kunnen we zo veel mogelijk jongeren bereiken en hen de kans geven zich te ontwikkelen op verschillende niveaus? Hier werd onlangs door een aantal partijen betrokken bij muziek(educatie) en jongeren verder over doorgepraat.

Ook de workshop Erfgoededucatie, oefeningen in emotienetwerken en erfgoedwijsheid deed stof opwaaien. Een bijzondere methode om jongeren in gesprek te laten gaan over de betekenis die zij geven aan specifiek erfgoed. Emotienetwerken is een nieuwe manier om erfgoed te beleven en begrijpen. In de workshop ondervonden we aan den lijve hoe verschillend mensen zijn en hoe verschillend we erfgoed dan ook waarderen. En dat het met elkaar in gesprek gaan over het gevoel dat een erfgoeditem bij je oproept, helpt om met anderen rekening te houden en mee te voelen. We onderzoeken in het nieuwe jaar of de lesmethode rondom emotienetwerken interessant is voor het onderwijs in Amersfoort. Bijvoorbeeld als onderdeel van het vak burgerschap.

De Man met de Pen sloot de middag af met een prachtig samenvattend gedicht genaamd Missie