Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Stem jij voor cultuur op 17 maart?

Op 15, 16 en 17 maart 2021 vinden de Tweede Kamerverkiezingen plaats. Speelt cultuur voor jou een rol in het stemhokje? Dan wil je vast graag weten wat de standpunten van de landelijke politieke partijen over cultuureducatie en cultuurparticipatie zijn. Het LKCA zocht het voor je uit en publiceerde een uitgebreide analyse.

Het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst, het LKCA,  heeft de verkiezingsprogramma’s van de politieke partijen geanalyseerd op de ambities voor cultuureducatie en cultuurparticipatie. Niet alleen in de cultuurparagraaf, maar ook in de passages over onderwijs, zorg en welzijn, arbeidsmarkt en diversiteit en inclusie. 

Uit de analyse van de verkiezingsprogramma's van het LKCA:

'Er zitten grote verschillen in de mate waarin partijen in hun verkiezingsprogramma invulling geven aan cultuureducatie en -participatie, ook op politiek-ideologisch niveau. Soms zijn er nauwelijks of geen standpunten over cultuureducatie en -participatie (o.a. PVV, SP, VVD), soms wordt het juist vaak genoemd (o.a. PvdA, GroenLinks). Bij de meeste partijen vind je cultuur alleen expliciet in de cultuurparagraaf. Bij sommige partijen maakt het nadrukkelijk deel uit van bijvoorbeeld de onderwijsparagraaf (D66) of de zorgparagraaf (PvdD). Dit laatste is belangrijk omdat cultuureducatie en -participatie anders vaak vergeten worden in discussies over sociale zaken, onderwijs en economie.'

Uit de analyse blijkt dat het ene verkiezingsprogramma wel degelijk beter is voor cultuureducatie en -participatie dan het andere. Kortom, er valt dus iets te kiezen, ook als cultuur een belangrijk thema voor je is. 

Lees hier de volledige analyse van de verkiezingsprogramma's door het LKCA.