Cursusaanbod
Tekenen 9-12 jaar (c) Henry Krul (12).jpg

Scholen in de Kunst doet mee aan KidsmArt

Drie Amersfoortse organisaties slaan de handen ineen om kinderen van 8 tot 18 jaar uit achterstandsgezinnen een kans te geven hun creatieve talenten te ontwikkelen. Stichting Art Gala Amersfoort, Scholen in de Kunst en Stichting Leergeld Amersfoort zetten daartoe samen het programma KidsmArt op. Het doel is zoveel mogelijk kinderen uit de doelgroep van Stichting Leergeld deel te laten nemen aan kunst- en cultuureducatie. Het programma start officieel met een groot Art Gala op 12 oktober 2019 in Flint, bedoeld om zoveel mogelijk geld in te zamelen.

In Amersfoorts groeien ongeveer 4.750 kinderen op in gezinnen waar geen geld is voor bijvoorbeeld een schoolreisje, vakantie of sport, laat staan voor een creatieve hobby. De oprichter van Stichting Art Gala Amersfoort (SAGA), Hasse Dekker, vindt het zorgelijk, dat een groeiend aantal kinderen opgroeit zonder de mogelijkheid een ontluikend creatief talent te ontwikkelen. “Juist het ontdekken en ontwikkelen van creativiteit kan het zelfvertrouwen van kinderen vergroten en geeft plezier, trots en ontspanning.” Dat was voor hem de reden om SAGA op te richten en te starten met het werven van sponsoren.

KidsmArt maakt cursussen of muzieklessen mogelijk

Om het doel van SAGA ook daadwerkelijk te kunnen realiseren, werkt SAGA samen met Scholen in de Kunst en Stichting Leergeld Amersfoort. Stichting Leergeld kent een belangrijk deel van de doelgroep en Scholen in de Kunst beschikt over een ruim aanbod aan cursussen en muzieklessen en heeft de benodigde expertise. Het uitgangspunt is zoveel mogelijk Amersfoortse kinderen uit de doelgroep van Leergeld, tussen de 8 en 18 jaar, deel te laten nemen aan een cursus of muziekles.


Tijdpad

De eerste fase van KidsmArt is gericht op het inzamelen van voldoende geld. De officiële start is het Art Gala in Flint op 12 oktober 2019. Amersfoortse bedrijven, ondernemers en burgers hebben inmiddels alle beschikbare tafels gereserveerd. Die avond kan ook worden geboden op kunstwerken die Amersfoortse kunstenaars ter beschikking hebben gesteld. Ondertussen werkt Scholen in de Kunst samen met Stichting Leergeld het programma verder uit, zodat vanaf begin 2020 de eerste kinderen daadwerkelijk mee kunnen doen aan leuke cursussen en muzieklessen.

Logo Art Gala Amersfoort    Logo Stichting Leergeld Amersfoort      Logo Scholen in de Kunst