Cursusaanbod
workshop dans.jpg

Jouw privacy telt voor ons

Op vrijdag 25 mei treedt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG, ook wel bekend onder de Engelse afkorting GDPR) in werking. Deze Europese privacywet stelt strengere eisen aan de manier waarop organisaties persoonsgegevens mogen verwerken. Ook culturele organisaties moeten daaraan voldoen. 

We hebben de volgende zaken ondernomen, om te voldoen aan de nieuwe wet:

• We hebben een functionaris voor de gegevensverwerking aangesteld.

• We hebben een privacy statement opgesteld.

• We hebben een verwerkingsregister opgesteld. Hierin staat beschreven welke gegevens wij verzamelen, met welk doel en in welk systeem.

• We sluiten verwerkersovereenkomsten af met derde partijen. Denk hierbij aan leveranciers van administratie- en boekhoudprogramma's.

• We beheren je klantgegevens zorgvuldig en delen onze klantgegevens niet met andere organisaties.

• We blijven je informeren over cursusgerelateerde zaken en activiteiten van Scholen in de Kunst.

De komende tijd zullen we steeds meer ervaring op doen met de nieuwe regels en hoe deze toe te passen. Mocht je hier vragen over hebben, dan kun je contact opnemen met onze functionaris gegevensbescherming via privacy@scholenindekunst.nl. Ook wanneer je van mening bent dat we jouw privacy niet goed genoeg hebben gewaarborgd. Want wij koesteren onze klanten!