Cursusaanbod
Nieuwe Organisatie

NIEUWE ORGANISATIE CULTUURONDERWIJS

Er komt iets moois aan! Om het onderwijsveld en culturele partners meer te betrekken bij cultuuronderwijs op scholen in Amersfoort en Leusden wordt de huidige afdeling onderwijs van Scholen in de Kunst op een andere manier georganiseerd. De nieuwe organisatievorm sluit beter aan bij de huidige rol en taakstelling van de afdeling onderwijs. Het doel is en blijft dat alle kinderen en jongeren in Amersfoort en Leusden kwalitatief goed cultuuronderwijs krijgen en dat vraag en aanbod bij elkaar worden gebracht.

Veranderende rol  en positie
Scholen in de Kunst verzorgt sinds jaren cultuureducatie in zowel Amersfoort als Leusden. Mede door het landelijke programma Cultuureducatie met Kwaliteit werkte de afdeling onderwijs de afgelopen jaren steeds vaker in de rol van adviseur en expert op het gebied van cultuureducatie. Ook is de afdeling belangenbehartiger voor de vele cultuureducatie-aanbieders in de stad geworden. Een onafhankelijke, neutrale positie is in deze rol noodzakelijk. Sinds december 2019 zijn daarom voorbereidende stappen gezet om te komen tot een meer zelfstandige, onafhankelijke organisatie. En nu zijn we zover! De organisatie valt weliswaar formeel onder de stichting Scholen in de Kunst, maar opereert onafhankelijk, voert een eigen naam en werkt transparant vanuit een eigen visie en missie.

Beleidsraad Cultuuronderwijs
In de nieuwe organisatie is een belangrijke rol weggelegd voor de Beleidsraad Cultuuronderwijs. De Beleidsraad heeft een inhoudelijk beleidsbepalende rol op het gebied van cultuureducatie in Amersfoort en Leusden. Zij bestaat uit vertegenwoordigers van culturele partijen en schoolbesturen uit Amersfoort  en Leusden. Uitgangspunt van de Beleidsraad is gezamenlijk verantwoordelijkheid te dragen voor goed cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden.

Feestelijke lancering
Een nieuwe en grote stap dus voor cultuuronderwijs in Amersfoort en Leusden. Op 28 januari 2021 vindt de feestelijke lancering van de nieuwe organisatie én website plaats.