Cursusaanbod
Anjeractie.png

Anjeractie voor amateurkunst

In 2019 vindt de Anjeractie, de jaarlijkse collecte van het Prins Bernhard Cultuurfonds, plaats van 19 tot en met 25 mei. In Amersfoort gaan amateurkunstverenigingen langs de deuren om geld in te zamelen voor kunst en cultuur.

Stichtingen en verenigingen die collecteren tijdens de Anjeractie mogen de helft van de opbrengst houden voor de eigen verenigingskas. De andere helft wordt door het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht volledig besteed aan culturele projecten in de provincie Utrecht.

In Amersfoort wordt altijd gul gegeven. Mede door deze giften kan het Cultuurfonds ieder jaar meer dan 3.500 projecten in het land ondersteunen: voor de aanschaf van instrumenten van de plaatselijke harmonie, voor de restauratie van historische schepen, of voor een cabaret- of muziekfestival.

Het bestuur van het Prins Bernhard Cultuurfonds Utrecht hecht grote waarde aan de inzet van de vele tientallen verenigingen voor de Anjeractie. Om nieuwe verenigingen te stimuleren zich in te zetten voor de Anjeractie én om trouwe collectanten voor hun inzet te belonen, heeft het bestuur in 2016 een prijs ingesteld voor verenigingen in de provincie Utrecht, die relatief gezien het meeste hebben opgehaald ten opzichte van eerdere jaren.

Zo werd in 2018 een mooi bedrag van € 1.000,- aan het koor Smartofore uit Amersfoort uitgereikt.