Cursusaanbod
Pieter Bloklands - P&B Vathorst muziekn (c) Henry Krul (6).jpg

Amersfoort: Age Friendly Cultural City

Scholen in de Kunst, gemeente Amersfoort en een aantal ouderenzorginstellingen slaan de handen ineen om ouderen structureel, actief met kunst in aanraking te laten komen. Met een subsidie van het Fonds voor Cultuurparticipatie en middelen uit de Cultuurvisie van gemeente Amersfoort werken we de komende jaren aan structurele inbedding van kunstprogramma’s met een artistieke waarde en een preventief of curatief effect in de geïndiceerde specialistische dagbesteding.

Dit is belangrijk omdat actieve kunstbeoefening in meerdere opzichten de fysieke en mentale gezondheid van ouderen vergroot. Verschillende kunstdisciplines hebben een bewezen positief effect op ziektebeelden die vooral bij ouderen te zien zijn. Het verbinden van zorg en welzijn met kunst en cultuur is niet nieuw.
Sinds 2015 heeft Scholen in de Kunst i.s.m. verschillende ouderenzorginstellingen kunstprogramma’s ontwikkeld en uitgevoerd. Maar er is nog veel werk te doen: kunst en cultuur is zeker (nog) geen vanzelfsprekend onderdeel van het zorgaanbod in Amersfoort.

Daarom ontwikkelt Scholen in de Kunst in 2018 samen met ouderenzorginstellingen passende, waardevolle en kwalitatieve kunstprogramma’s voor ouderen in geïndiceerde specialistische dagbesteding. In 2019 worden deze programma’s getest, doorontwikkeld en vastgelegd in een methodehandboek, zodat zorg en cultuur duurzaam aan elkaar verbonden blijft. We sluiten af met een bijeenkomst waarin we de resultaten delen en onze samenwerking vieren.

Voor meer informatie kun je contact opnemen met Margreet Bouwman