Cursusaanbod
School voor Talent - SidK 2018 (c) Henry Krul (107).jpg

Subsidieregeling voor het vmbo, vso & praktijkonderwijs

Ben jij docent in het vmbo, vso of praktijkonderwijs? Wil je werken aan talentonwikkeling en persoonlijke ontwikkeling van jouw leerlingen? Dan kun je in januari 2019, samen met Scholen in de Kunst, een aanvraag doen voor de subsidieregeling ‘Versterking Cultuureducatie in het vmbo, vso en praktijkonderwijs’ bij het Fonds voor Cultuurparticipatie (FCP).

Wij komen graag langs voor een oriënterend gesprek om met elkaar te bekijken of we een mooie (intensieve) samenwerking kunnen aangaan middels deze subsidieregeling. Het FCP ondersteunt projecten waarmee de school een volgende stap zet in cultuureducatie. Je kunt hierbij denken aan het verankeren van cultuureducatie  in het curriculum, of het door ontwikkelen en verdiepen van de huidige projecten op school. We gaan uiteraard altijd uit van de visie, startpositie en wensen van de school.

Met deze subsidieregeling maak je cultuureducatie vanzelfsprekend voor je leerlingen op school. Geïnteresseerd? Neem dan contact op met Niké Hijink. Nikehijink@scholenindekunst.nl | 0334673486

 

Foto: Henry Krul