stro2017-0310-IMGK9267.jpg

Muziekimpuls leidt tot mooie samenwerking

Openbare Jenaplanschool De Bieshaar in Hoogland zit in het tweede jaar van de Muziekimpuls. In het tweede jaar krijgen alle klassen nog meer muziekles op school. Met ingang van januari geeft Daan Voorburg namens Sint Caecilia de blaasinstrumentlessen op De Bieshaar. Hij studeert aan de PABO, is lid van Muziekvereniging Sint Caecilia, Brassband Amersfoort en het AJO (Amersfoorts Jeugd Orkest) maar ook al jarenlang cursist bij Scholen in de Kunst. Hij wordt bij het lesgeven dan ook ondersteund door zijn oude muziekdocent Liesbeth Vernout. Mooi om te zien hoe we elkaar steeds weer tegenkomen binnen muzikaal Amersfoort!


Impuls Muziekonderwijs

De overheidsregeling Impuls muziekonderwijs, uitgevoerd door het Fonds voor Cultuurparticipatie, biedt scholen de mogelijkheid om het muziekonderwijs op de basisschool te intensiveren. De regeling stimuleert een samenwerking met de lokale muziekschool, muziekverenigingen of het poppodium in de stad. Sinds een jaar ondersteunt de afdeling Kunst in Onderwijs & Samenleving in Amersfoort en Soest een vijftal scholen bij de subsidieaanvraag en uitvoering van de Impuls muziekonderwijs. In de muziekprogramma’s die in coproductie met de scholen tot stand kwamen, staan structureel muziekonderwijs, deskundigheidsbevordering van leerkrachten op het gebied van muziekonderwijs en de verbinding tussen binnen- en buitenschoolse muziekactiviteiten centraal.

Via de scholen kunnen we op deze manier nog meer kinderen in aanraking brengen met muziek!