Jongeren_Megamixvoorstelling_fallbackbanner.jpg

Stem jij voor kunst en cultuur op 21 maart?

Kunst en cultuur vormt één van de beleidsterreinen van de gemeente. Partijen verschillen uiteraard onderling in hun visie hierop. Om kiezers te helpen hun mening hierover te bepalen, heeft de Vereniging van Schouwburg- en Concertgebouwdirecties (VSCD) en de Vereniging  Nederlandse Poppodia en Festivals (VNPF) het initiatief genomen om de Cultuurwijzer te laten ontwikkelen. De Cultuurwijzer is een stemwijzer specifiek voor het beleidsterrein kunst en cultuur. Het kan jou als kiezer helpen om te ontdekken welke partij op het gebied van kunst en cultuur een visie heeft die het meest aansluit bij de jouwe. Nieuwsgierig? Start hier de Cultuurwijzer en lees ook vooral de cultuurparagrafen van de partijen. Let op: die kun je pas lezen na het invullen.

De visie van Scholen in de Kunst

Vanuit Scholen in de Kunst hebben wij natuurlijk ook een visie op de plek van kunst en cultuur in de lokale samenleving. Graag delen we die hier met jullie.

Wij zijn een publieke instelling die ten doel heeft door middel van cultuureducatie zoveel mogelijk mensen in aanraking te brengen met kunst en cultuur. Wij geloven dat cultuureducatie een onmisbare rol vervult in de persoonlijke ontwikkeling van jong en oud, gevoed door de waarde die kunst op zichzelf heeft. Vanuit deze overtuiging willen we actieve cultuurparticipatie voor iedereen mogelijk maken en onze kennis en expertise delen. Hierdoor dragen wij bij aan een inspirerende en verbonden samenleving in de regio Amersfoort.

Scholen in de Kunst wil de spin in het culturele web van Amersfoort en omgeving zijn, waar cultuureducatie, amateurkunst en cultuurparticipatie samenkomen en als katalysator functioneren voor de stad. Wij zien het als onze taak om de kwaliteit van kunsteducatie te bewaken, kunstdisciplines in de volle breedte aan te bieden, te zorgen voor langlopende leerlijnen, onze kennis te delen met partners in de stad en iedereen die dat wil in aanraking te brengen met kunst en cultuur.

De kans is groot dat je ons vooral kent van de cursussen en muzieklessen. Maar wist je dat we ook actief zijn op scholen, samenwerken met zorg- en welzijnsinstellingen en activiteiten in de wijk organiseren? Onderaan deze pagina vind je een aantal voorbeelden van dergelijke projecten, die vaak minder zichtbaar zijn, maar juist bijdragen aan een meer verbonden samenleving, hoe lokaal ook.

Wil je meer lezen?

De gemeenteraad heeft eind 2017 de Cultuurvisie Amersfoort 2030 vastgesteld. Daarin worden de hoofdlijnen van het beleid voor de langere termijn uitgezet. Dit stuk vormt dus een belangrijk vertrekpunt voor de nieuwe gemeenteraad die in 2018 aantreedt. 

Daarnaast is ook binnen de sector veel aandacht voor de implementatie van cultuurbeleid. Zo roept het Landelijk Kennisinstituut Cultuureducatie en Amateurkunst (LKCA) de lokale politiek op om te investeren in betaalbare en bereikbare voorzieningen en accommodaties en om het maken, beleven en delen van cultuur te stimuleren. Lees hier de hele oproep.

De landelijke belangenvereniging voor Kunst, Cultuur en Erfgoed, Kunsten'92, wil het maatschappelijke en politieke klimaat voor kunst en cultuur in Nederland verstevigen en organiseerde op 2 februari 2018 een verkiezingsconferentie voor lokale bestuurders en culturele instellingen. Daar werd uitgebreid gedebatteerd over de manieren waarop de lokale culturele infrastructuur kan worden verstevigd en hoe kunst en cultuur bijdragen aan de eigen lokale kracht van een gemeente. Lees hier de terugblik op deze boeiende conferentie.

Al in 2015 hield acteur en dichter Ramsey Nasr een warm pleidooi voor kunstonderwijs. Kunstvakken werpen vragen op, in plaats van antwoorden te bieden en maken kinderen nieuwsgierig en zouden beschikbaar moeten zijn voor ieder kind, zo redeneert Nasr. Lees het pleidooi hier terug. 

Wetenschapsjournalist Mark Mieras spreekt en schrijft al een paar jaar over de noodzaak van cultuureducatie voor de ontwikkeling van het kinderbrein. In dit filmpje legt hij uit waarom.