Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

opnieuw gecertificeerd

Kwaliteitsmanagement staat ook in onze branche volop in de belangstelling. Door middel van een certificeringstraject met een zelfevaluatie, gebaseerd op het landelijk Kwaliteitskader Cultuureducatie en Amateurkunst, wordt inzichtelijk waar een organisatie staat op het gebied van kwaliteitsbeleid.

Het keurmerk wordt afgegeven op basis van een door Hobéon Certificering uitgevoerde kwaliteitsanalyse, met een audit op locatie. Deze audit vond eind januari 2018 plaats. Die dag heeft de auditor gesprekken gevoerd met medewerkers uit alle geledingen van de organisatie. Ook klanten en partners uit het cultuureducatieve veld kwamen aan het woord.

Op basis van dit intensieve traject heeft de auditor besloten Scholen in de Kunst wederom voor vier jaar te certificeren. Daar zijn we erg blij mee! We zien in de certificering een aanmoediging om ons sterk te blijven maken voor een kwalitatief hoogwaardig aanbod voor alle inwoners van Amersfoort en de regio.

 

Bewijs van certificering