Workshop Design Thinking.jpg

Terugblik Conferentie Cultuuronderwijs

Op 13 december vond de Conferentie Cultuuronderwijs plaats in ICOON in Vathorst. Circa 80 leerkrachten en docenten uit het basis- en voortgezet onderwijs in Amersfoort en educatief medewerkers van Amersfoortse culturele instellingen bezochten de Conferentie. Na een plenair programma waarin o.a. wetenschapsjournalist Mark Mieras een inspirerend betoog hield over creativiteit, leren en ontwikkelen, volgden twee rondes met verschillende workshops. Zo kon men kennismaken met dans- en muziekonderwijs via interactieve apps of met Visual Thinking Strategies, een methode om met leerlingen op vernieuwende wijze naar kunst te kijken. Wilde je graag meer geld voor cultuur, dan was er gelegenheid om kennis op te doen over fondsenwerving. Bouwen aan een stevige visie op cultuuronderwijs was mogelijk in de workshop Visievorming. En natuurlijk waren ook de werkvormen creatief: deelnemers gingen aan de slag met o.a. lego en klei!


Tijdens de borrel na afloop was er ruimte om elkaar te ontmoeten en keek wethouder Bertien Houwing, in een korte wrap up/interview, terug op een geslaagde Conferentie. Haar positieve woorden met betrekking tot cultuuronderwijs galmden zelfs na haar vertrek na in de geluidsmix van de ‘spoken word’ artist. De organisatoren kijken terug op een dynamische en inspirerende (netwerk)middag.

conferentie cultuuronderwijs  conferentie cultuuronderwijs 

conferentie cultuuronderwijs  conferentie cultuuronderwijs

cultuuronderwijs