samenwerkingsidkska2.jpg

Samenwerking met de SKA getekend

Louise Joosten, directeur Ska Kinderopvang en Niels Veenhuijzen, directeur Scholen in de Kunst, tekenden op 22 augustus voor een structurele en langdurige samenwerking. Bij Ska Kinderopvang in Amersfoort kunnen kinderen al enkele jaren het aanbod van Scholen in de Kunst onder bso-tijd volgen. Dit is zo’n succes dat de samenwerking nu formeel bezegeld is.

 

Cursusaanbod via de bso

Kinderen van verschillende bso-vestigingen van de Ska kunnen al een paar jaar cursussen van Scholen in de Kunst volgen. Dat houdt in dat zij door de bso-medewerkers naar de leslocaties worden gebracht.
Nieuw is dat vanaf dit schooljaar ook kinderen van de buitenschoolse opvang van Ska in Leusden (bso Villa Blanca) muziek- en andere lessen en workshops bij Scholen in de Kunst kunnen volgen.

 

Meer weten over het cursusaanbod?

Kijk voor meer informatie over hoe en waar je kind een cursus van Scholen in de Kunst onder bso-tijd kan volgen, op de website van de Ska en op onze website.