SidK - Tovertuin (c) Henry Krul .JPG

Conferentie Cultuuronderwijs

Scholen in de Kunst organiseert samen met de gemeente Amersfoort een conferentie over het cultuuronderwijs. Inspireren en kennis delen op het gebied van cultuuronderwijs staan centraal in deze conferentie. Naast lezingen en workshops is er natuurlijk ook ruimte voor ontmoeting en verbinding.

De conferentie is interessant als je in de praktijk werkt aan kunst- en cultuureducatie. Dus leerkrachten, docenten en directies uit het PO en VO, pedagogisch medewerkers in de BSO, Amersfoortse
culturele aanbieders en kunstvakdocenten werkzaam in het onderwijs zijn van harte welkom!

Het volledige programma en informatie over het aanmelden vind je in in onze agenda. Je kunt je tot 7 december aanmelden.