School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar

School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar

Bij de School voor Talent Muziek ga je een jaar lang met elkaar een bijzonder programma volgen, gevuld met leerzame School voor Talentdagen, samenspel in ensembles en professionele optredens. We willen met de School voor Talent Muziek een plaats creëren waar jij als talent de kans krijgt om je in een positieve omgeving optimaal te ontplooien. Dit doen we door een aantal extra activiteiten aan te bieden en contacten met conservatoria te onderhouden.

Programma

We bieden iedere muziekleerling 10 minuten extra lestijd van zijn/haar eigen docent. Daarnaast komt iedere deelnemer zestien les(zater)dagen naar het Eemhuis.

Er zijn twee groepen: een ochtendgroep van 10.00 uur tot 12.10 uur (grofweg vanaf de 2e klas middelbare school) en een middaggroep van 12.00 uur tot 14.10 uur (de jongere kinderen). Beide groepen zingen in een koor. Wij vinden zingen heel belangrijk en een leuke sociale activiteit.

Docenten van het conservatorium komen een techniekles geven en er staat een masterclass op het programma. Voor kinderen van de ochtendgroep - die zich daarvoor opgeven - worden solfègelessen georganiseerd en leerlingen leren zich te presenteren bij optredens. Er worden kamermuziekensembles gevormd, die gecoacht worden om naar een uitvoering toe te werken.

Optredens

Naast de ‘gewone’ optredens in het Eemhuis, wordt de leerlingen extra gelegenheid geboden om buiten de deur te spelen, bijvoorbeeld in de Sint Aegtenkapel. Minstens één keer per jaar krijgt iedere leerling de gelegenheid om met een professionele pianist te repeteren en op te treden.

De School voor Talent Muziek staat midden in het Amersfoortse culturele leven. We verzorgen concerten in de Bibliotheek Het Eemhuis, verzorgingshuis Het Seminarie en nemen deel aan het Havikconcert. Het jaar wordt afgesloten met een eindpresentatie, waarbij ook de andere disciplines van School voor Talent zich laten zien.

Hoe doe je mee?

De School voor Talent Muziek staat open voor leerlingen die aanleg en motivatie hebben. De instroom is laagdrempelig, d.w.z. jonge leerlingen krijgen de kans zich te bewijzen ook al is hun niveau nog niet heel hoog. Het advies van de docent is daarbij belangrijk.

Iedereen die zich aanmeldt, doet aan het eind van het seizoen (opnieuw) auditie om toegelaten te worden voor het volgende seizoen. Op de auditie wordt gevraagd twee contrasterende stukken te spelen, waarvan één uit het hoofd. Daarnaast vragen wij de leerlingen een filmpje van zichzelf te maken waarop ze een stuk spelen. Bij leerlingen die al in de School voor Talent zitten, wordt tijdens een auditie geluisterd of er voldoende vooruitgang is geboekt ten opzichte van de vorige auditie. Bij nieuwe leerlingen wordt gekeken of we denken dat er voldoende aanleg en ambitie is om met succes deel te nemen. Aanmelden kan rechtstreeks bij één van de organisatoren, of via de eigen docent.

Commitment is onmisbaar

Wij vragen van de leerlingen dat zij alle zestien zaterdagen aanwezig zijn. Slechts in uitzonderlijke gevallen kan hier van afgeweken worden. Daarnaast kan het nodig zijn om extra repetities of lessen bij te wonen. Veel kinderen hebben naast hun muziek ook andere hobby’s en sporten, waardoor dit soms lastig is te combineren. Als je het programma van de School voor Talent Muziek wilt volgen, moet dit je hoogste prioriteit hebben.


Kosten

Leerlingen van Scholen in de Kunst | € 305,-
16 leszaterdagen 
10 minuten extra les eigen docent 

Leerlingen Bachschool Soest | € 100,- + kosten 10 minuten extra les eigen docent 
16 leszaterdagen 
10 minuten extra les eigen docent 

Overige leerlingen | € 180,- 
16 leszaterdagen 


Informatie en opgave

voor verdere informatie en opgave kun je contact opnemen met Irma Vos,


JAARPROGRAMMA (data onder voorbehoud)

PROGRAMMA OCHTENDGROEP
10.00-11.00 uur ochtendkoor 
11.00-11.10 uur pauze  
11.10-12.10 uur invulling programma ochtendgroep 

PROGRAMMA MIDDAGGROEP
12.00-13.00 uur middagkoor  
13.00-13.10 uur pauze 
13.10-14.10 uur invulling programma middaggroep 

(LES) ZATERDAGEN 

5 en 12 oktober, 2, 16 en 30 november, 14 december 2019, 11 en 25 januari, 8 februari, 7 en 21 maart, 4 en 18 april, 23 mei, 6 en 20 juni (eindpresentatie) 2020.

5 OKTOBER 2019
inspiratiedag School voor Talent (alle disciplines) 

8 NOVEMBER 2019
concert in Sint Aegtenkapel 

14 DECEMBER 2019
presentatie in het Eemhuis en concert in Lutherse Kerk 

FEBRUARI 2020
concert in Nieuwe Kerk 

20 JUNI 2020    
eindpresentatie School voor Talent (alle disciplines) Aanbod > School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar

Docenten voor deze cursus

Marguerite de Waal

Marguerite de Waal

‘Dat toverachtige, daar gaat het om’

Achtergrond 
• Marguerite studeerde viool aan het Utrechts Conservatorium, bij onder meer Emmy Verhey, Eeva Koskinen en ze nam deel aan de masterclasses van Viktor Liberman.
• Sinds 1987 geeft ze les bij Scholen in de Kunst.
• Marguerite speelt regelmatig in de beroepsorkesten en maakt graag kamermuziek in een duo of trio.

Als docent
‘Liefde voor muziek, plezier in muziek maken, dat wil ik mijn leerlingen bijbrengen. Vioolles is vaak een mijlpaal in de week, een vast gegeven. Op school gaat alles volgens een stramien, met de regels van taal en rekenen. Het is mooi als kinderen daarnaast even in een andere wereld zijn. Muziek is een wereld van gevoel, fantasie en optimisme. Ik streef er dan ook naar dat mijn leerlingen opgewekt de deur uitgaan. Maar ik kan ook streng zijn, zeker als jongeren naar het conservatorium willen.’

De les
‘Als ik zie wat er in een kind zit, wil ik dat er heel graag uithalen. Dan ben ik heel geduldig. Ik zit niet zo vast aan een methode, maar kijk wat een kind aanspreekt. Voorspelen, naspelen, zingen, uitbeelden in muziek, noten lezen. Ik ben zelf opgeleid binnen de Russische vioolschool, ik houd van het zangerige spel en de warme vioolklank. Dat probeer ik over te brengen op mijn leerlingen, in combinatie met de praktische benadering van mijn pedagogiekleraar Qui van Woerdekom. Ik ga uit van het klassieke repertoire, maar als iemand Pirates of the Caribbean wil spelen, prima. Of musicalstukjes, vaak hebben die hele lastige ritmes, die gaan we dan uitzoeken, klappen totdat ze het voelen. Naast de individuele les hebben de strijkers in het eerste jaar ook groepsles ’

Studeren
‘Ik verwacht inzet en hoop dat de les zo inspirerend is dat de viool niet als een hockeystick voor een week in de kast belandt. In de les leer ik hoe mijn leerlingen het studeren aan moeten pakken. Ik begeleid veel op piano, dan klinkt het vaak zo leuk dat ze zin krijgen om thuis te studeren. Boeken met meespeel-cd’s, dat motiveert ook. En het helpt als ouders niet alles aan het kind overlaten, maar actief betrokken zijn, interesse tonen: “laat eens horen, wat heb je geleerd?” Liefst samen oefenen, maar in elk geval helpen herinneren, het is net als tandenpoetsen, gewoon doen.’

Geluksmomentjes…
‘Als we opeens echt muziek maken, buiten het metronomische om, als de timing en klankkleur zo is dat je kippenvel krijgt. Dat toverachtige daar gaat het om. Of als we samen heel erg moeten lachen.’