School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar

School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar

Voor getalenteerde cursisten met ambitie en doorzettingsvermogen heeft Scholen in de Kunst de leerlijn talentontwikkeling schoolbreed opgezet, in de vorm van talentklassen.


De School voor Talent wil graag kunst voor iedereen toegankelijk en beschikbaar maken, op ieder niveau. Speciaal voor jonge mensen met talent heeft Scholen in de Kunst een aparte leerlijn opgezet in de vorm van talentklassen. Er zijn talentklassen voor muziek, dans en theater. Voor de talentklas beeldend zijn de voorbereidingen in volle gang.


Doelstelling van de talentklassen is om getalenteerde cursisten, die de ambitie en de inzet hebben om dat talent te ontwikkelen, een plek te geven. Dat creëert voor die cursisten nieuwe kansen en mogelijkheden.


Discipline en experiment
Bij de School voor Talent  Muziek ontwikkel je vakmanschap, discipline, toewijding en het vermogen om je talent te delen. Naast plezier, uitdaging en samenspel, zijn experiment en onderzoek elementen uit het leerplan van de School voor Talent. 

Er wordt gewerkt vanuit een piramidemodel: er is een brede instroommogelijkheid en je kunt uiteindelijk doorgroeien naar het niveau van een vooropleiding van het hoger kunstvakonderwijs of naar een kunstopleiding op mbo-niveau.


Wie kan deelnemen?

Leerlingen vanaf het 2e lesjaar tot maximaal 21 jaar kunnen zich aanmelden. Jij (of je ouders) overlegt met je docent of het iets voor je kan zijn. Je docent geeft je dan op voor de auditie. Deelnemers aan de School voor Talent doen elk jaar auditie.


Hoe ziet het programma eruit?

Leerlingen van de School voor Talent krijgen bij de reguliere lessen 10 minuten extra lestijd. Je doet mee aan de zaterdagklas die zestien keer plaatsvindt. Leerlingen kunnen in de zaterdagklas in onze leslokalen studeren en gecoacht worden, ofwel door een docent, ofwel door een vergevorderde leerling.


Het programma van de zaterdagklas omvat: koor met solfège en theorie, groepslessen, kamermuziek en bandlessen, improvisatielessen, presentatielessen, Alexandertechniek, werken voor concerten. Er is bovendien een outreach-programma waaraan de talentklassen deelnemen. Daarin wordt de stad als podium gebruikt voor concerten, voorstellingen, exposities en workshops. Hierbij wordt samenwerking gezocht met vakopleidingen en professionele groepen. Uitvoeringen vinden 'extern' plaats. Denk hierbij aan scholen, musea, theaters, bso's en ouderencentra.

In juni vinden de eindpresentaties van de verschillende talentklassen van Scholen in de Kunst plaats in een gezamenlijke uitvoering.


Kosten

De bijdrage voor de School voor Talent is € 300,- per deelnemer. Dit bedrag komt bovenop het reguliere lesgeld.


Informatie en opgave

voor verdere informatie en opgave kun je contact opnemen met Irma Vos, irmavos@scholenindekunst.nl 


JAARPROGRAMMA


PROGRAMMA OCHTENDGROEP

10.00-11.00 uur ochtendkoor

11.00-11.10 uur pauze

11.10-12.10 uur invulling programma ochtendgroep

SCHOOL VOOR TALENT MUZIEK

PROGRAMMA MIDDAGGROEP

12.00-13.00 uur middagkoor

13.00-13.10 uur pauze

13.10-14.10 uur invulling programma middaggroep

LES(ZATER)DAGEN

15 en 29 september, 6 oktober, 10 en 24 november, 8 en 15 december 2018, 12 en 26 januari, 9 februari (hele dag), 9 en 23 maart, 6 april, 11 en 25 mei, 1 juni (eindpresentatie) 2019.

22 september 2018
auditiedag School voor Talent (alle disciplines)  

6 oktober 2018
inspiratiedag School voor Talent (alle disciplines) 

9 november 2018
concert in Sint Aegtenkapel 

8 december 2018   
presentatie in Eemhuis 

15 december 2018
concert in Lutherse Kerk 

februari 2019
concert in Nieuwe Kerk 

1 juni 2019
eindpresentatie School voor Talent (alle disciplines) Aanbod > School voor Talent Muziek, 7 - 20 jaar