School voor Talent Dans, 12 - 20 jaar
Ontdek ons cursusaanbod tijdens het Open Huis op 26 mei!

School voor Talent Dans, 12 - 20 jaar

Speciaal voor jonge dansers met talent is er de School voor Talent. Heb jij de ambitie en de inzet om je talent te ontwikkelen? Geef je dan op voor de audities.


Scholen in de Kunst heeft voor getalenteerde jonge cursisten een aparte leerlijn opgezet in de vorm van speciale talentklassen voor de disciplines dans, muziek en theater. Doelstelling van deze talentklassen is om getalenteerde cursisten, die de ambitie en de inzet hebben om dat talent te ontwikkelen, een plek te geven. Dat creëert voor die cursisten nieuwe kansen en mogelijkheden. De ontmoeting met gelijkgestemden zal bijzondere elementen toevoegen aan hun leerproces bij Scholen in de Kunst.


Ontwikkelen en ontdekken
De  School voor Talent is nadrukkelijk geen vooropleiding, zoals de vooropleiding van een dansvakopleiding, maar wel een mogelijke voorbereiding daarop. Het is een plek voor de ontwikkeling van diverse danstechnieken, voor het ontdekken en verdiepen, voor toewijding en discipline en bovenal voor het vergroten van je vermogen om je talent en plezier met anderen te delen.


Wie kan deelnemen?

Jongeren van 12 tot max. 21 jaar die minimaal twee danscursussen per week volgen zijn welkom. Ook jongeren van buiten scholen in de kunst kunnen zich aanmelden. Voor hen gelden dezelfde voorwaarden.


Hoe gaat het in zijn werk?

Je overlegt met je docent of het iets voor je zou kunnen zijn en je geeft je op voor de auditie die in september plaatsvindt. Deelnemers aan de  School voor Talent doen elk jaar auditie.


Hoe ziet het programma eruit?

20 lesdagdelen op zaterdag van 10.00 - 13.00 uur met daarin een technieklies (modern, jazz, klassiek hiphop) en een choreografieproject o.l.v. een gastchoreograaf.


In de zaterdagklas kan ook auditietraining plaatsvinden als je  naar een dansvakopleiding wilt. Bezoeken aan de open dagen van enkele vakopleidingen worden ingepland, evenals het gezamenlijk bezoeken aan een of meer bijzondere dansvoorstellingen. Er is bovendien een outreach-programma, waaraan de talentklassen deelnemen. Daarin wordt de stad als podium gebruikt voor concerten, voorstellingen, exposities en workshops. Hierbij wordt samenwerking gezocht met vakopleidingen en professionele groepen. Uitvoeringen vinden 'extern' plaats. Denk hierbij aan scholen, musea, theaters, bso's en ouderencentra. Elk jaar vindt er een eindpresentatie van de verschillende talentklassen van Scholen in de Kunst plaats, in een gezamenlijke uitvoering.


Kosten

De bijdrage voor de school voor talent dans is € 300,- per deelnemer.


Informatie en opgave

voor verdere informatie en opgave kun je contact opnemen met Pascale de la Fuente, pascaledelafuente@scholenindekunst.nl 

 

Aanbod > School voor Talent Dans, 12 - 20 jaar

Docenten voor deze cursus

Jerry Altenstad

Pascale de la Fuente

Sara Lisa Verbrugge

Jerry Altenstad

Pascale de la Fuente

‘Wat een geluk dat ik zo’n mooi vak heb!’

Achtergrond
• Vanaf haar 12e jaar volgde Pascale de la Fuente de vooropleiding dans aan de Nel Roos Academie in Amsterdam, de huidige Nationale Balletacademie. Daarna volgde ze meer modern georiënteerde lessen aan de Rotterdamse Dansacademie (Codarts Rotterdam). In Amsterdam, aan de Scapino Dansacademie, ook inmiddels onderdeel van de huidige Nationale Balletacademie, rondde ze haar klassieke balletopleiding af.
• Tot haar 33e jaar werkte Pascale de la Fuente als danseres, daarna als dansdocent. Ze volgde het docentenseminar voor professionele dansers, op basis van de Vaganova stijl (Pedagogic methodical programme van Kalina Bogoeva).
• Sinds 1999 geeft ze les bij Scholen in de Kunst: kinderdans, klassiek ballet voor kinderen, jongeren en volwassenen en moderne dans. Ook is ze betrokken bij het opstellen van het jaarprogramma voor de School voor Talent Dans. 

Familietraditie
 ‘Ik kom uit een echte dansfamilie, mijn moeder Joyce Miranda, haar drie zussen en mijn eigen zus zijn ook danser, dansdocent en choreograaf geweest. De balletschool van mijn moeder, Die Danserije in Amersfoort is destijds samengegaan met de Amersfoortse muziekschool RMA. Ik heb haar passie voor de dans en haar kennis overgenomen. En er zijn ook nog steeds cursisten in mijn les die hun eerste dansles begonnen bij mijn moeder. 

Van danser naar docent
‘In de loop van de jaren heb ik me ontwikkeld van een danser die lesgeeft, tot een dansdocent met een gevarieerde dansachtergrond en podiumervaring. Mijn lessen hebben een traditionele klassieke basis omdat ik daar zelf zo goed en degelijk in geschoold ben. Vaak vinden mensen mij streng vanwege mijn precisie in de techniek, maar dat is omdat ik door de jarenlange ervaring inmiddels weet wat werkt. Een goede placering, het bewustzijn van de juiste houding, is de basis. Dat bewaak ik in al mijn lessen, voor elke individuele leerling. Mijn klassieke lessen hebben wel een moderne vleug, omdat ik als moderne danser heb gewerkt. Dat komt tot uiting in het dansante, ik combineer de losse danspassen aan elkaar vast, zodat het al snel een dansante variatie wordt. 

De dansles
‘Bij de kleine kinderen geef ik ook de placerings oefeningetjes, maar in die lessen is er ook veel ruimte voor vrije expressie. Voor kinderen vanaf 10 jaar krijgt de balletles de traditionele klassieke opbouw: we beginnen met de oefeningen aan de barre, dan de draaicombinaties en petit allegro au milieu en tot slot de grand pas au diagonal. Ik gebruik altijd pianomuziek en over het jaar verdeeld hebben we zachte lyrische en meer dynamische variaties in de les. Vanaf 12 jaar tot en met de volwassenen krijgen de leerlingen voor een langere periode een vaste les, totdat ze die hele les fijn kunnen dansen doordat ze de danscombinaties onder controle hebben. Het tempo ligt hoog, ik wil veel doen, daarom blijft het gevarieerd. De sfeer in mijn lessen is goed, ik zoek altijd naar de gulden middenweg tussen ontspanning en tegelijkertijd steeds een stapje verder komen.’ 

Geluksmomentjes…
‘Ik geniet van persoonlijk overwinningen van cursisten. Ik ben me bij iedereen bewust van de persoonlijke aandachtspunten. Ik benadruk graag de dingen die goed gaan, dus soms snapt de groep niet waarom ik al complimenten geef voor armbewegingen, terwijl het benenwerk nog zichtbaar meer oefening nodig heeft. Persoonlijke aandacht vind ik belangrijk. Vaak denk ik: wat een geluk dat ik zo’n mooi vak heb!’ 


Sara Lisa Verbrugge