Musical, 12 - 15 jaar

Musical, 12 - 15 jaar

Musical, zingen, dansen, spelen... Het komt hier allemaal samen. Natuurlijk wordt je eigen creativiteit aangesproken in het maken van de musical. Dus niet alleen repeteren, maar juist spelen.


Je bent gek op musical? Geef je dan op voor jongerenmusical, geschikt voor leerlingen van klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Je krijgt les van professionele musicaldocenten, die weten wat er nodig is om jou te laten stralen in een musical. Je werkt uiteindelijk toe naar een eigen musical, die je aan een groot publiek laat zien. Wordt het iets uit Sisteract,Dreamgirls of Billy Elliot of iets helemaal van jullie zelf?


Bij Scholen in de Kunst ligt de aandacht meer op het zelf maken van een musical dan op het spelen in bestaande musicals. Alles is mogelijk in deze cursus musical. Schrijf je snel in!


Aanbod > Musical, 12 - 15 jaar

Docenten voor deze cursus

Marjolijn van der Bruggen

Janneke Iking

Petra Creutzberg

Marjolijn van der Bruggen

‘Doe even je showelement aan!’

Achtergrond 
• Als klein meisje stond Marjolijn al graag en veel op het toneel.
• Ze werkt voor musical, theater en tv. Ze speelt, zingt, danst, schrijft, produceert en regisseert.
• Marjolijn schreef kinderseries voor televisie, was regieassistente bij onder meer De Nationale Opera & Ballet en speelt in (straat)theatervoorstellingen en commercials.
• Naast haar werkzaamheden volgt ze op het conservatorium van Artez de opleiding voor klassieke zang.
• Op Scholen in de Kunst geeft ze musical cursussen aan kinderen en jongeren van 8 – 18 jaar.

Als docent
‘Ik wil dat kinderen het plezier ervaren van musical maken en de magie beleven van theater, het idee dat alles kan. De eigen fantasie en inbreng van kinderen vind ik fantastisch. Ik ben niet streng, maar werk wel graag doelgericht, naar een eindproductie. Ik vind het fijn om progressie te zien bij kinderen, dat een leerling na een jaar concrete dingen geleerd heeft, dat houd ik ook in de gaten bij iedereen. Om een veilige sfeer te creëren probeer ik zelf open te zijn, te laten zien dat theater dichtbij kan komen. Emoties mogen. En ik ben heel duidelijk als het over veiligheid gaat, er wordt niet om elkaar gelachen, geen gefluister en geen appgroepjes waar iemand buiten valt.’

Drie disciplines
‘De musicalcursus is een combinatie van leren zingen, dansen en toneelspelen. Ik vraag altijd aan leerlingen waar hun hart het meest naar uitgaat, maar de basisprincipes van alle drie de disciplines moet iedereen leren. Soms willen kinderen eigenlijk niet dansen of zingen, dan kunnen ze beter naar theater.
Elke leeftijd leert specifieke vaardigheden. Looplijnen op het toneel, stukjes solo zingen, de ouderen zingen 2 of 3-stemmig en in de productieklas krijgen ze ook een stukje solfège, muziektheorie. Bij hen nodig ik ook vakdocenten uit die de leerlingen verder helpen vanuit hun expertise in een specifiek vakgebied.’

De les
‘De eerste lessen werk ik aan het goede groepsgevoel, alleen in een veilige sfeer durven leerlingen te spelen en zingen. Tot december komen de losse elementen aan bod, daarna zijn we alleen bezig met de eindvoorstelling. Ik geef veel ruimte voor eigen inbreng en fantasie. In de productieklas denkt iedereen mee over het thema van een stuk en schrijven ze mee, of ze kiezen een bestaand stuk. Voor de jongere kinderen schrijf ik het script, gebaseerd op wat zij inbrengen aan personages en thema’s.

Geluksmomenten…
‘Als ze elkaar onderling versterken. Laatst: een meisje met dyslexie leest een tekst voor. De kinderen luisteren zo geduldig en na afloop zijn ze zo positief: “goed gedaan!” En ik geniet ook als de knop omgaat bij een optreden. Ik zeg dan: “Doe even je showelement aan” en dan stijgen ze boven zichzelf uit. Te gek om te zien!’


Janneke Iking

Petra Creutzberg

‘Als ik dat zie gebeuren denk ik: YES!’

Achtergrond
• Petra studeerde in 2009 af aan de Frank Sanders Academie voor Musical en Muziektheater in Amsterdam, met specialisatie zang.
• Sinds 1 september 2010 werkt ze bij Scholen in de Kunst, met groepen kinderen en jongeren.
• Petra heeft gespeeld in kindervoorstellingen, festivalvoorstellingen (o.a. op De Parade) en in muzikale rondleidingen in de Hermitage Amsterdam. In 2012 was ze te zien in The Voice of Holland. 
• Petra treedt op als zangeres, onder andere in het Pink Floyd Project – een Pink Floyd tribute band. 

Als docent
‘Lesgeven past heel goed bij mij: ik vind het leuk kinderen in beweging te krijgen, ze nieuwe dingen te laten ontdekken. Met mijn eigen enthousiasme en met het idee dat het plezier van de leerlingen voorop staat, krijg ik veel voor elkaar. Ik wil de leerlingen net engere dingen laten doen dan ze zelf zouden bedenken of durven. Van theater, zingen en dansen kun je meer zelfvertrouwen krijgen, ook handig voor andere situaties waarin je jezelf moet presenteren. Leerlingen ontdekken dat iets wat eng lijkt, eigenlijk goed te doen is. Heel tof om te merken!’ 

Les
‘We hebben als musicaldocenten bij Scholen in de Kunst een gezamenlijk leerplan met doelen per leeftijdscategorie: welke technieken op het gebied van zang, dans en spel geven we een leerling in een seizoen mee. Hoewel plezier bij mij voorop staat, werken we hard in de les. Ik laat ze vaak in kleine groepjes werken, die elkaar hun werk laten zien en tips en tops geven. De sfeer onderling is heel belangrijk, zeker bij pubers let ik daar goed op. We lachen elkaar niet uit, we helpen elkaar, daar ben ik heel streng in. Hoe ouder leerlingen worden, hoe meer individuele aandacht ik geef.’  

Voorstelling
‘Aan het eind van het seizoen werken we met de hele theaterafdeling naar een voorstelling toe. Ik laat kinderen daar graag zelf initiatief in nemen. Op basis van veel met elkaar brainstormen, verzamel ik ideeën die ik verwerk in de voorstelling. De oudsten heb ik dit jaar ik ook een scène en een monoloog laten schrijven, dat werkte goed. Uiteindelijk is de voorstelling altijd een groot feest, met schminken, kleding, decors – geweldig!’ 

Geluksmomentjes…
‘Als mijn aanwijzingen op z’n plek vallen. Tijdens het repetitieproces ben ik altijd aan het hameren op dingen samendoen en naar elkaar luisteren - vooral bij de kleintjes is dat vaak lastig. Als dat lukt, word ik heel blij. En bijvoorbeeld als jongeren bij het zingen mijn raad opvolgen: alles los durven gooien en de kracht uit hun lijf halen. Als ik dat zie gebeuren, denk ik: YES!’

Links