Kei Stedelijk Opleidingsorkest

Kei Stedelijk Opleidingsorkest

In het Kei Stedelijk Opleidingsorkest (KSO) gaan muzikanten van meerdere verenigingen samen in één orkest. Door deze unieke samenwerking blijkt dit orkest levensvatbaar en een kwalitatief sterk initiatief.


Voor de leerlingen van de muziekschool van Scholen in de Kunst is het KSO een mogelijkheid kennis te maken met samenspel in harmoniebezetting. Het Kei Stedelijk Opleidingsorkest staat onder leiding van Liesbeth Vernout, docent van Scholen in de Kunst. Liesbeth heeft veel ervaring met het bijbrengen van samenspelervaring aan beginnende muzikanten. Daarnaast is het een groot voordeel dat zij regelmatig contact heeft met alle docenten van de muziekschool en er dus meer maatwerk geleverd kan worden. Vanzelfsprekend heeft zij ook regelmatig contact met de muziekverenigingen, waarvan de leerlingen in het Kei Stedelijk Opleidingsorkest spelen.


Deelname aan dit orkest is gratis en alleen toegankelijk voor muziekcursisten van Scholen in de Kunst en leden van deelnemende verenigingen. De repetities zijn op vrijdag, van 18.45 tot 19.30 uur in het Eemhuis. Heb je interesse, neem dan contact op met Olav Dorst, via olavdorst@scholenindekunst.nl.


Aanbod > Kei Stedelijk Opleidingsorkest