Hobo

Hobo

De hobo is een houten blaasinstrument. Evenals de fagot heeft de hobo een dubbelriet. Het is een instrument dat in het oude China en in de oude Egyptische cultuur een belangrijke plaats innam. Tegenwoordig neemt de hobo, vanwege zijn karakteristieke klank, in de meeste orkesten een prominente plaats in. Ook in kleinere ensembles (kamermuziek) wordt de hobo veel gebruikt. 

Lessen
Vanaf 8 jaar kan met hobolessen worden begonnen. Er wordt in het begin zo mogelijk in kleine groepjes lesgegeven. Bij het samenstellen van deze groepjes wordt er gekeken naar leeftijd en speelniveau van de leerlingen.  

Blazersplusklas
Voor beginnende enthousiaste blazers (fluit, hoorn, fagot, klarinet of hobo), die graag met andere kinderen samen muziek willen maken, is er de Blazersplusklas. 

Oefenen
Uiteraard hoort dagelijks oefenen bij het leren bespelen van een instrument. Hoeveel oefening er dagelijks nodig is wordt aangegeven door de docent. Voor kinderen is het een goed hulpmiddel een vaste tijd per dag te reserveren. Positieve aandacht van de ouders werkt zeer stimulerend. 

Nog vragen? 
Je kunt altijd contact met ons opnemen om te overleggen of een vraag te stellen. 

Leskaart
We bieden voor instrumentale lessen ook een losse leskaart aan van 175 lesminuten. Die minuten zijn vrij inzetbaar, bijvoorbeeld voor langere lessen, of voor 7 lessen van 25 minuten. Dit bespreek je samen met je docent. De leskaart kost: 

€ 175,- voor 6 - 20 jaar

€ 195,- voor 21 - 99 jaar

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk de leskaart online te kopen. Wil je een leskaart, stuur dan een e-mail naar onze cursistenadministratie. Vermeld in de onderwerpregel 'leskaart plus het instrument waarvoor je de leskaart wilt gebruiken'.


Aanbod > Hobo

Docenten voor deze cursus

Gerard van Andel

Gerard van Andel

'Het mooiste instrument dat er is!'

Achtergrond
• Gerard studeerde in 1993 af aan het conservatorium in Utrecht.
• Aansluitend speelde hij in de radio-orkesten en gaf hij 23 jaar les op de muziekschool in Gouda.
• Hij geeft sinds 2011 les bij Scholen in de Kunst.
• Gerard is althoboïst / hoboïst in het Radio Filharmonisch Orkest

Als docent
‘Een ontspannen sfeer in de les vind ik heel belangrijk. Het gaat mij om een goede mix tussen vooruitgang en plezier, want de ontwikkeling van leerlingen is voor een groot deel gebaseerd op het plezier in het spelen. Mijn doel is dat de leerlingen al binnen korte tijd kunnen gaan samenspelen, zodat ze verder gemotiveerd worden muziek te maken op het mooiste instrument dat er is!
We hebben hier op school de luxe van verschillende orkesten, waarbij iedereen op elk niveau kan musiceren. Bijzonder en bijzonder waardevol!’

De les
‘Bij de allerjongsten - ik heb leerlingen van 6 jaar - begin ik vaak op een auditieve manier. Verder werk ik met een lesmethode en verschillende boeken, afgestemd op het niveau van de leerlingen. Ook studeer ik graag orkestpartijen met hen in. Dat is leuk en heel zinvol en het geeft zelfvertrouwen. Als je namelijk je eigen partij beheerst, kun je beter luisteren naar anderen. Tijdens de les begeleid ik leerlingen ook regelmatig op de piano en leer ik ze luisteren naar wat er in mijn partij gebeurt.’

Oefenen
‘Opvallend veel kinderen die hobo gaan spelen, komen af op de specifieke klank. Vaak hebben ze tijdens een instrumentenverkenning bedacht dat ze hobo willen gaan spelen. Dan komen ze tijdens het Open Huis met hun ouders langs om te laten zien welk instrument ze bedoelen. Soms is dit voor ouders een eerste kennismaking met de hobo!
Om hobo te leren spelen moet je - net als op ieder ander instrument, regelmatig oefenen. Om vooruit te komen, maar ook om een beetje uithoudingsvermogen op te bouwen. Het is wel een heel echt blaasinstrument!’

Volwassenen
‘Als beginnende volwassene is het vaak de uitdaging om kilometers te maken op het instrument, terwijl je je ideale klank in eerste instantie nog niet kunt maken. Toch is dat nodig, zodat je al spelend ervaart hoe een riet reageert en hoe je het geluid vormgeeft. Kinderen maakt dat niet zoveel uit. Zij spelen zonder schroom, ongeacht hoe het klinkt en bouwen zo ervaring op.’

Ouders
‘Ik heb graag een kort lijntje met de ouders. Tegenwoordig is het erg gemakkelijk om via bijvoorbeeld WhatsApp te communiceren. In de eerste weken of maanden vind ik het wel prettig als ouders bij de les zitten, zodat ze weten waar we aan werken in de les is en ze thuis zo nodig feedback kunnen geven.’

Geluksmomentjes…
‘Ik ben heel gelukkig met mijn leuke leerlingen. Wat wil je nog meer?’