Contrabas

Contrabas

Van de strijkinstrumenten is de contrabas de grootste. Met zijn prachtige zware klank is hij de steun van bijna elk orkest. Maar ook in combo's is vaak een bas te vinden. 

Lessen
Omdat Scholen in de Kunst beschikt over zeer kleine contrabassen, kan een leerling al vanaf 7 jaar op dit instrument beginnen met de lessen.  

Het lesgeld voor strijkinstrumenten is hoger dan voor de overige instrumenten i.v.m. de langere lestijd (dit geldt niet voor volwassenen).   

Oefenen 
Uiteraard hoort dagelijks oefenen bij het leren bespelen van een instrument. Hoeveel oefening er dagelijks nodig is wordt aangegeven door de docent. Voor kinderen is het een goed hulpmiddel een vaste tijd per dag te reserveren. Positieve aandacht van de ouders werkt zeer stimulerend. 

Nog vragen? 
Je kunt altijd contact opnemen met ons om te overleggen of een vraag te stellen. 

Leskaart
We bieden voor instrumentale lessen ook een losse leskaart aan van 175 lesminuten. Die minuten zijn vrij inzetbaar, bijvoorbeeld voor langere lessen, of voor 7 lessen van 25 minuten. Dit bespreek je samen met je docent. De leskaart kost: 

€ 175,- voor 6 - 20 jaar

€ 195,- voor 21 - 99 jaar

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk de leskaart online te kopen. Wil je een leskaart, stuur dan een e-mail naar onze cursistenadministratie. Vermeld in de onderwerpregel 'leskaart plus het instrument waarvoor je de leskaart wilt gebruiken'.

Aanbod > Contrabas

Docenten voor deze cursus

Jan van den Boomen

Jan van den Boomen