Cello

Cello

De cello behoort samen met de viool, de altviool en de contrabas tot de strijkinstrumenten. Het onderwijs is er vanaf het begin op gericht om leerlingen na korte tijd te laten plaatsnemen in één van de orkesten. 

Lessen
Vanaf 7 jaar kun je met celloles beginnen. Als het aantal startende leerlingen dit toestaat krijgen de leerlingen in het eerste lesjaar wekelijks een groepsles en een individuele les. Vanaf het tweede jaar krijgt de leerling een individuele les en speelt daarnaast in één van de orkesten.  

Voor jonge kinderen vanaf 4 tot 7 jaar is er ‘ontdek de cello’. In deze lesvorm hebben de leerlingen één keer per week in groepsverband les. Spelenderwijs maken de kinderen in de lessen kennis met het instrument. Plezier in het muziek maken staat centraal in deze lessen; dát is de beste drijfveer om veel te kunnen leren!

Volwassen leerlingen krijgen meestal individueel les. Het lesgeld voor strijkinstrumenten is hoger dan voor de overige instrumenten i.v.m. de langere lestijd (dit geldt niet voor volwassenen).  

Oefenen
Uiteraard hoort dagelijks oefenen bij het leren bespelen van een instrument. Hoeveel oefening er dagelijks nodig is wordt aangegeven door de docent. Voor kinderen is het een goed hulpmiddel een vaste tijd per dag te reserveren. Positieve aandacht van de ouders werkt zeer stimulerend.  

Nog vragen?
Je kunt altijd contact opnemen met ons om te overleggen of een vraag te stellen. 

Leskaart
We bieden voor instrumentale lessen ook een losse leskaart aan van 175 lesminuten. Die minuten zijn vrij inzetbaar, bijvoorbeeld voor langere lessen, of voor 7 lessen van 25 minuten. Dit bespreek je samen met je docent. De leskaart kost: 

€ 175,- voor 6 - 20 jaar

€ 195,- voor 21 - 99 jaar

Helaas is het op dit moment nog niet mogelijk de leskaart online te kopen. Wil je een leskaart, stuur dan een e-mail naar onze cursistenadministratie. Vermeld in de onderwerpregel 'leskaart plus het instrument waarvoor je de leskaart wilt gebruiken'.


Aanbod > Cello

Docenten voor deze cursus

Rebecca Smit

Arjen Uittenbogaard

Esther Iglesias

Rebecca Smit

Arjen Uittenbogaard

Esther Iglesias