1, 2, 3, Dans! 4 jaar

1, 2, 3, Dans! 4 jaar

Kun jij maar moeilijk stil blijven staan als jemuziek hoort? Willen jouw voeten en lijf dan meteen aan het dansen slaan? Houd jij er ook zo van om de ene keer te kunnen fladderen als een vlinder, een andere keer juist te gaan springen als een kikker, en soms gewoon te rollebollen door het zand? Of gewoon lekker hoog op je tenen te trippelen? En lijkt het je heel leuk om vanuit een verhaal op je eigen manier in beweging te mogen komen? Ja? Dán ben je hier op de juiste plek, want bij 1,2,3 dans gebeurt het allemaal!


In deze lessen kan jouw kind volop zijn/haar fantasie gebruiken, door de creatieve opdrachten die de kinderen krijgen. Ze leren en ontdekken steeds beter hoe ze juist dansend en uitbeeldend, dus met hun lichaam, iets kunnen vertellen in plaats van met woorden. De ene keer vormt een prentenboek hiervoor de basis, een andere keer kunnen het sjaaltjes of hoepels zijn, en de keer daarop………?


Laat je kind zelf maar ontdekken hoeveel plezier het kan beleven bij de cursus 1,2,3 dans!


Aanbod > 1, 2, 3, Dans! 4 jaar

Docenten voor deze cursus

Nelse Van Heurck

Nina van Driel

Nelse Van Heurck

‘Bewegen vanuit vrijheid’ Achtergrond
• Nelse volgde de havo voor muziek en dans bij Codarts Rotterdam.
• Ze is afgestudeerd als dansdocent bij het CIOS in Haarlem.
• Sinds 1 september 2011 is ze als dansdocent verbonden aan Scholen in de Kunst. Ze geeft ook les op scholen in Amersfoort.
• Als zelfstandige leidt ze onder meer cursussen en workshops voor ouderen in zorginstellingen en mensen met een lichamelijke of geestelijke beperking.
• Ze is actief als danser en maker in onder meer producties voor straattheater.

Als docent
‘Ik ben breed georiënteerd, ik heb leerlingen van 2 tot 93 jaar en ik geef zowel klassiek ballet als moderne dans. In mijn kinder- en jongerengroepen kijk ik vooral naar de dansidentiteit van een kind. Iedereen heeft een eigen dansvocabulaire, dat kan groter en kleiner zijn, maar iedereen beweegt vanuit zijn intrinsieke beleving. Dat wil ik als juf stimuleren. Ik verwacht niet dat je de beste danser wordt, of dat je heel lenig bent. Ik verwacht dat je jezelf laat zien, dat je er durft te zijn in mijn les.’

De les
‘Ik was zelf als kind altijd buiten: spelen en nog meer spelen, heerlijk. Die herinneringen draag ik bij me als ik lesgeef aan kinderen tot ongeveer 9 jaar. Om blessures te voorkomen ben ik wel kritisch op juiste techniek, maar verder zal ik niet oordelen, er zit nog geen goed of slecht bij. Ik leer ze creatief zijn met de pasjes, dansant. Daarom geef ik veel improvisatie opdrachten. De klassieke balletlessen hebben vergeleken bij moderne dans wel een meer technische invalshoek. Maar techniek heeft zoveel lagen: niet alleen hóe doe je een tendu, maar ook: durven spelen met dansmateriaal. Bij de jongeren die al dansen met spitzen werk ik wel heel technisch: “Kom op, die tendu gaat op deze manier! Koppie erbij!”

Sfeer
‘Soms werken we keihard, soms is de sfeer heel speels. Leerlingen zeggen vaak dat ze het gezellig vinden. Ikzelf vind het vooral belangrijk dat de sfeer in de groep veilig is, pas dan kunnen leerlingen zichzelf laten zien. Daarom ben ik zelf open. Er is veel ruimte voor grapjes en we beginnen altijd met een kort kringgesprekje. Bovendien is er geen enkele ruimte voor pestgedrag. Als ik iets merk, benoem ik dat meteen. De kinderen leren met respect naar elkaar kijken. Wat zie je? Wat zijn mooie dingen? Je mag benoemen wat je ziet en je mag gezien worden.’

Geluksmomentjes…
‘Als ik iemand zie bewegen vanuit vrijheid, zonder de restricties van een zelfbeeld – dan zie ik iemand genieten. Dat zijn mijn mooiste momenten.’

Nina van Driel

‘Ik vraag de leerlingen mee te denken’

Achtergrond
• Nina rondde de opleiding Sociaal Pedagogisch Werk af en ging daarna naar de dansacademie in Tilburg. Daar studeerde ze in 2009 af als docent dans.
• Sinds 2010 geeft Nina les bij Scholen in de Kunst.
• Ze geeft vooral danscursussen voor kinderen van drie tot en met twaalf jaar. Daarnaast heeft ze bij Scholen in de Kunst ook volwassenengroepen dansconditie, waarin ze een mix van dansstijlen verwerkt.
• Nina is vakdocent dans op verschillende basisscholen, ze doceert op de theaterschool en geeft losse workshops 

Als docent
‘Tijdens mijn studie Sociaal Pedagogisch Werk ontdekte ik hoe leuk het was les te geven aan kinderen. Dat wilde ik combineren met dans, omdat ik zelf zo genoot van dansen. Hoe ben ik als juf? Ik denk dat ik oog heb voor de groep, maar ook voor het individu. Ik ga graag in op de belevingswereld van kinderen, ik richt me op hun ontwikkelingsniveau en ik ben een juf van meer dan alleen maar pasjes en techniek. Belangrijkere elementen in mijn les zijn groepsdynamiek, durven presenteren, eigen fantasie en plezier. En ik vind het belangrijk een veilige sfeer te creëren, waarin iedereen zich gezien voelt.’   

Werken met tegenstellingen
‘De dansdocenten van Scholen in de Kunst werken met een gezamenlijk lesplan, gekoppeld aan leeftijden. Dat is ook bij mij de rode draad, zo hebben kinderen een doorlopende leerlijn. In mijn lessen ligt de nadruk daarbij niet zozeer op het technische aspect van dans. Ik benader oefeningen liefst anders. Wanneer ik leerlingen bij klassiek ballet een tendu aanleer, zeg ik niet: “Draai je been uit, gebruik je bovenbeenspieren, strek je voeten.” Alleen focussen op de beweging van je benen is niet genoeg om die beweging ook echt te begrijpen en uit te voeren. In elk geval niet bij kinderen. Dus heb ik het over Pinokkio met hele rechte houten benen en over een andere pop die juist heel slap beweegt. Ik geloof sterk in het werken met tegenstellingen. Als je voelt hoe het werkt om slap te bewegen, dan weet je ook hoe het strak en recht kan.’ 

Lesopbouw
‘We beginnen met een warming up, om in de danssfeer te komen. Lekker rennen, huppelen - verplaatsende bewegingen door de hele ruimte. Daarna geef ik juist oefeningen voor scherpte en concentratie en doen we sprongen over de diagonaal. Het laatste deel zijn de leerlingen altijd creatief bezig, met hun fantasie, in groepjes, soms met materialen als linten en stokken. Elke les heeft een fantasierijk thema, bijvoorbeeld ‘buiten spelen’, dan verwerk ik het gevoel van de schommel of de achtbaan in de bewegingen en ik vraag de leerlingen mee te denken. Eens in de twee jaar hebben we met alle dansgroepen een grote voorstelling. In dat jaar train ik ook bij de allerkleinsten het dansgeheugen, zodat ze een reeks dansbewegingen kunnen maken zonder dat ze mij alleen maar nadoen.’ 

Geluksmomentjes…
‘Als de les die ik thuis gemaakt heb - in m’n eentje aan mijn tafeltje, goed aansluit bij de kinderen. En natuurlijk als ik zie dat de kinderen echt plezier hebben bij het dansen.’