Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Kortingsregeling 2018-2019

Scholen in de Kunst biedt een gezinskorting en korting bij afname van meerdere jaarcursussen.

Deze regeling geldt als meerdere gezinsleden uit één gezin een betaalde jaarcursus volgen, of als één persoon meer dan één betaalde jaarcursus volgt. De regeling  is van toepassing op het hele cursusaanbod van dans, theater, muziek en beeldende kunst. U kunt gebruik maken van de korting wanneer de cursussen betaald worden via één debiteurnummer, gekoppeld aan één en hetzelfde IBAN-nummer.

Een gezin of persoon die 2 of meer betaalde jaarcursussen bij Scholen in de Kunst afneemt, kan van de volgende korting gebruik maken:

- 2 cursussen: 1,5% korting per cursus;
- 3 cursussen: 2% korting per cursus;
- 4 cursussen en meer: 2,5% korting per cursus (tot een maximum van 10% totale korting).

Bovengenoemde korting geldt alleen voor particulieren. De korting geldt niet voor verenigingen, stichtingen of fondsen e.d. Daar waar gezinnen al een vorm van korting ontvangen - te denken valt aan studiefondsbijdrage, bijdrage Jeugd Cultuurfonds - geldt bovengenoemde korting niet. Deze korting ontvangt u  automatisch op basis van gegevens in onze administratie; u hoeft deze korting niet afzonderlijk aan te vragen.

Zie ook Algemene Voorwaarden 2017-2018 voor Hanneke Delis Fonds en Jeugdcultuurfonds.

NB: deze korting is niet van toepassing op activiteiten van Kunstbrouwerij.