Cursusaanbod
Extra Doorloop Urban Dance Event (C) Henry Krul (7)

Klachtenregeling

Klachten lossen we graag goed en snel op. Heeft u een klacht, dan kunt u deze sturen naar Froukjen van der Wal. Zij zorgt dat uw klacht bij de juiste persoon of afdeling terechtkomt.

Algemene klacht
Algemene klachten kunt u sturen naar: froukjenvanderwal@scholenindekunst.nl, of telefonisch bespreken: 033 467 34 72.

Ongewenst gedrag
Download hier de klachtenprocedure bij ongewenst gedrag. Bij klachten hieromtrent kunt u terecht bij de vertrouwenspersoon van Scholen in de Kunst. Dit is Tanja Kerkvliet, bereikbaar via: tanjakerkvliet@scholenindekunst.nl of telefonisch 033 479 80 27.

Ook kunt u terecht bij onze onafhankelijke externe vertrouwenspersoon, Sonja Jansen. U kunt haar bereiken via info@sonjajansen.nl of telefonisch via 06-50120006. Meer informatie kunt u vinden op haar website. Kijk gerust even haar introductievideo via de volgende link: https://vimeo.com/277447456. Het wachtwoord is sidk.

Klokkenluidersregeling
De klokkenluidersregeling treedt in werking wanneer er een vermoeden van een misstand is (een op redelijke gronden gebaseerd vermoeden van een misstand binnen Scholen in de Kunst).
Download hier de regeling.