Log in
SUBSIDIEREGELING MEERJARENSUBSIDIE VOOR AMATEURKUNSTVERENIGINGEN

Deze structurele subsidie is gebaseerd op de subsidiabele kosten bestaande uit een procentuele bijdrage van 50% in de leidingkosten met een maximum bedrag per categorie:

€ 5.200,- voor muziekkorpsen en muziektheaterverenigingen

€ 2.300,- voor de overige categorieën

Verenigingen die toegelaten willen worden tot de subsidieregeling meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen of die in voorafgaande jaren reeds een meerjarensubsidie voor amateurkunstverenigingen hebben ontvangen, dienen minimaal aan de volgende bepalingen te voldoen.

a. Tenminste 50% van het aantal actieve leden van de vereniging dient woonachtig te zijn in de gemeente Amersfoort;                    

b. De vereniging dient minimaal drie jaar te bestaan, in Amersfoort gevestigd te zijn en aantoonbaar financieel gezond te zijn;             

c. De vereniging dient te beschikken over een minimum aantal leden per sector. Het minimum aantal leden om in aanmerking te komen voor subsidiëring in het kader van deze subsidieregel vindt u als de knop 'lees alles over deze regeling' klikt.                        

d. De vereniging verzorgt per jaar minimaal een openbare voorstelling binnen de gemeente Amersfoort. Verenigingen die vallen onder de sector muziekkorpsen verzorgen tweemaal per jaar een openbaar optreden in de gemeente Amersfoort.

Komt jouw vereniging in aanmerking voor deze jaarlijkse subsidie? Neem over de te volgen procedure contact op met Amateurkunst033