Log in

Het Nieuwlandkoor is op zoek naar een nieuwe dirigent. Leuk voor een enthousiaste beginner die het koor wil laten groeien. Na corona komt het koor weer graag op het oude niveau qua zang en aantal leden. 

Repetities op: dinsdag, van 20.00 tot 21.45 uur

Plaats: Amersfoort, De Boogkerk

Informatie via bestuurslid H. Bitterling: haceka@casema.nl